Nieuwe aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Secundair onderwijs Marco Polo, Offerandestraat 19 te 2060 Antwerpen. Doorlichting. SO/2013/628096 Patrimonium Vastgoedprojecten Meer info
Opslaan papieren archief van de Lokale Politie Antwerpen Lokale Politie Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Opmaak van een thermografische- en luminantiekaart – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Renovatie zinken daken voorbouw – Sint-Andries – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Inrichtingsstudie en technisch ontwerp van het natuurontwikkelingsproject Grote Geule Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Meer info
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van busvervoer van en naar fuiven in de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen – Departement Ontwikkeling En Educatie – Jeugddienst Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Inrichtingsstudie en technisch ontwerp van het natuurontwikkelingsproject Grote Geule Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Meer info
16EF/2013/14 – Baggerwerken en verwerken van baggerspecie ter hoogte van Hansadok te Antwerpen – Rechteroever Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
Raamovereenkomst voor de levering van computermateriaal Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Levering, installatie en onderhoud van een systeem voor vacuum geassisteerde biopsie voor de borsten, radiologie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Heen- en terugtransport van de kunstobjecten voor de tentoonstelling ‘Familieportretten’ Rubenshuis en stockage Vzw Musea En Erfgoed Antwerpen Meer info
Technische ontwerpen ontpoldering & natuurontwikkeling binnen bestaande GOG’s Polder van Lier en Anderstadt I. Beneden Nete te Lier en Duffel Cluster nete en Kleine Nete Afdeling Zeeschelde Meer info
Het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur Ocmw Beveren Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Park Groot Schijn district Deurne : opruim bestaande volkstuincluster – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info