Nieuwe aanbestedingen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
ZNA Middelheim – renovatie stookplaats Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Zna) Vzw Meer info
Schoolagenda’s voor basis- en buitengewoon onderwijs Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
OPMETEN schoolgebouwen en DIGITALISEREN grondplannen Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Levering (aankoop of huur) en onderhoud van diverse werkkledij Gemeente Brasschaat Meer info
Onderhoudswerken aan parken en plantsoenen Gemeente Stabroek Meer info
13 107 Bouw uitbreiding cafetaira Gebouw Y Campus Groenenborger Universiteit Antwerpen Meer info
RC Bouwhekken met blok en transportcontainer Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract voor kwaliteitsgestuurde onkruidbestrijding Stad Antwerpen Meer info
Wegmarkeringen DJ 2014 Gemeente Kapellen Meer info
Kapellen – De Masten – aanpassing elektriciteitsaansluiting Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info
Antwerpen – project provinciehuis Provincie Antwerpen Meer info
ZNA Middelheim – renovatie stookplaats Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (Zna) Vzw Meer info
Bestek 14 003 Vernieuwen ramen – 5de verd. geb. B Stadscampus Universiteit Antwerpen Meer info
Bouwkundige restauratie diamantslijperij Lieckens LOT 1 Gemeentebestuur Nijlen Meer info
restauratie diamantslijperij Lieckens LOT 2 Gemeentebestuur Nijlen Meer info
Back-end ontwikkelaars Digipolis Meer info
Front-end ontwikkelaar (RO) Digipolis Meer info
Kantoor-en knutselmateriaal Katholiek Vlaams Onderwijs Vzw Meer info
Buurtonderhoud voor de verschillende districten van de stad Antwerpen Stad Antwerpen Meer info
Onderzoeksrapport speelruimteweefsel district Borgerhout District Borgerhout Meer info
Groeninventaris: raamcontract voor het opmeten ArcGIS Stad Antwerpen Meer info
Open offertevraag restauratiefase 1 gevels en daken Paviljoen De Notelaer Hingene Herita Vzw Meer info
Het Kleutermenu (raamcontract voor culturele activiteiten voor kleuters in schoolverband) Stad Antwerpen Meer info