Een dochteronderneming van baggeraar DEME, Nordsee Nassbagger- und Tiefbau GmbH uit Bremen heeft een contract binnengehaald voor de onderhoudsbaggerwerken op de rivier de Elbe in Duitsland.
Het contract loopt over een periode van twee jaar. DEME zal de volledige 116 km lange vaargeul onderhouden tussen de Noordzee en Hamburg.
Nordsee Nassbagger- und Tiefbau staat ook in voor onderhoudsbaggerwerken op de Weser, naar Bremerhaven. Daarmee onderhoudt DEME nu de vaargeulen naar de twee grootste containerhavens in Duitsland.
Ook in Frankrijk sleepte DEME onlangs verschillende nieuwe contracten in de wacht, evenals in het Verenigd Koninkrijk.
In Spanje haalde DEME een contract binnen voor baggerwerken in de haven van Barcelona voor de
bouw van een nieuwe kaaimuur. De werken gaan in mei 2017 van start.
De totale waarde van de contracten bedraagt om en bij de EUR 115 mio.
DEME is in heel Europa sterk aanwezig met een veelzijdige vloot en innovatieve technieken. Daarmee kan het bedrijf in de hele regio duurzame baggeroplossingen aanbieden.

In 2017 wordt de vloot uitgebreid met twee ‘dual fuel’-hoppers, ‘Minerva’ en ‘Scheldt River’, die speciaal werden ontworpen voor werken op Europese wateren. Door te blijven investeren in energie-efficiënte en
innovatieve schepen, bevestigt DEME haar engagement om te voldoen aan de strengste milieu- en
kwaliteitsnormen van klanten over heel Europa.