Antwerpen – Neen, Code 544 is geen geheim genootschap. De naam van dit online platform verwijst naar artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek waarin de basisprincipes van het eigendomsrecht zijn opgenomen. Verhuren legt dit eigendomsrecht deels aan banden. Huurders hebben rechten en verplichtingen die aan dit eigendomsrecht van de verhuurder bepaalde grenzen stellen. Als “eigenaarsvereniging 2.0.” wil Code 544 vzw de digitale partner zijn bij het sluiten van een huurovereenkomst en de verdere opvolging ervan. 

“Als digitale onafhankelijke eigenaarsvereniging 2.0 onder de benaming Code 544, hebben wij de ambitie om de eigenaar-verhuurder zijn of haar zorg te ontnemen over het gegeven van huren en verhuren”, zeggen initiatiefnemers en oprichters van Code 544 vzw, Fred Niemans, Virginie Tombeur en Kathlyn van Bogaert.

Over de initiatiefnemers

Code 544 is een initiatief van drie juristen, elk expert in onroerend goed en meer specifiek in huren en verhuren. De nieuwe eigenaarsvereniging heeft de intentie om de belangen van de eigenaar/verhuurder in de meest ruime zin te behartigen. Dit begint met het screenen van kandidaat-huurders, het selecteren van de geschikte huurder en het sluiten van een correcte huurovereenkomst “op maat”. Daarnaast is een goede begeleiding en, indien nodig, een juist advies noodzakelijk.

De juiste huurder aantrekken

Niet minder dan 13.000 gezinnen in Vlaanderen werden in 2017 met een uithuiszetting bedreigd. In 70% van de gevallen gaat het over wanbetaling. De online huurbarometer van Code 544 wil dergelijke toestanden voorkomen, en het aantal uithuiszettingen op die manier terugdrijven.
“Onze gratis online huurbarometer biedt de eigenaar/verhuurder een wettelijk correct instrument om op basis van objectieve criteria uit de veelheid van kandidaat-huurders bij eliminatie de meest geschikte te kiezen”,  zegt Fred Niemans.
Met die huurbarometer kunnen zowel de eigenaar/verhuurder als de kandidaat-huurder nagaan of er een gezonde verhouding bestaat tussen het inkomen van de kandidaat-huurder en zijn woonbudget. Zo wordt het risico van wanbetaling voor beide partijen beperkt.
“Er wordt niet alleen rekening gehouden met de huurprijs, maar ook met de vaste kosten en nutsvoorzieningen. Want niet de huurprijs is een probleem, wel de balans tussen de inkomsten van de huurder en de totale maandelijkse huurkosten”, vult Virginie Tombeur aan.

Huren, verhuren, zonder te verzuren

Als de eigenaar een huurder heeft geselecteerd, kan hij via Code 544 de huurovereenkomst die van toepassing is, via het online platform invullen, downloaden en verzenden naar zijn huurder. 
“Bij het opstellen en sluiten van de overeenkomst kan de eigenaar via de stakeholders van Code 544, onder andere een huurwaarborg stellen, een proces-verbaal van plaatsbeschrijving bij intrede en bij uittrede maken, enz… en dat allemaal online, met een aantal muisklikken”, licht Kathlyn van Bogaert toe.
Wanneer alle documenten ingevuld zijn door de verhuurder, volgt Code 544 de huurovereenkomst op en wordt de eigenaar/verhuurder automatisch verwittigd van scharniermomenten (zoals b.v. opzegging en indexatie) binnen de huurovereenkomst. Indien er zich problemen voordoen tijdens de duurtijd van de huurovereenkomst kan het team van Code 544 vzw ook telefonisch, schriftelijk of persoonlijk advies geven.

Welke doelgroepen hebben belang bij Code 544?

Niet alleen individuele eigenaars-verhuurders (one shotters) hebben aan Code 544 een betaalbare en gemakkelijk toegankelijke assistent, maar ook makelaars, rechtsbijstandsverzekeraars, notarissen, en iedereen die professioneel bezig is met verhuren van vastgoed (repeat players), zijn gebaat met de dienstverlening van Code 544.

Naast een proactieve én curatieve directe begeleiding staat Code 544 ook voor het informeren over de huur- en verhuurmarkt. Met het nieuwe Vlaamse Huurdecreet dat van kracht zou gaan op 1 september 2018 is het noodzakelijk dat iedereen correct en tijdig wordt verwittigd van de evolutie en de werking hiervan. Op de website kan men via “Uit het parlement” elk wetgevend initiatief volgen.  En de rubriek “Volg de actualiteit” brengt alle toonaangevende persartikels over huren en verhuren en stelt die ter beschikking – al of niet voorzien van commentaar door de juristen van Code 544 – van  iedereen die interesse heeft.