Nieuwe openbare aanbestedingen en opdrachten in Antwerpen.

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Levering brandstoffen voor aangepast vervoer Provincie Antwerpen – Dienst Welzijn En Gezondheid Meer info
Aanleg van sportterreinen en aanliggende verhardingen inclusief benodigde infrastructuurwerken rond deze sportterreinen en de nieuwe naastgelegen sporthal. Autonoom Gemeentebedrijf Boechout Meer info
Externe dienst preventie en bescherming op het werk Ocmw Lokeren Meer info
AZ Nikolaas – Blok DFJ- renovatie centrale sterilisatie Vzw Az Nikolaas Meer info
AZ Nikolaas – Blok DFJ- renovatie centrale sterilisatie Vzw Az Nikolaas Meer info
AZ Nikolaas – Blok DFJ- renovatie centrale sterilisatie Vzw Az Nikolaas Meer info
ANTWERPEN ST.-PAULUSSTR. 29-31 Kerkfabriek Sint-Paulus Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Heraanleg vijveroever Park Zorgvliet – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
14 031 NMR apparatuur voor structuuropheldering van synthetische stoffen Universiteit Antwerpen Meer info
Stadswerkplaatsen – renovatie kantoorblok (fase 1a) Stad Sint-Niklaas Meer info
WZC VINCENTIUS Wzc Sint-Vincentius Vzw Meer info
herinrichten van een clb – clb Schoten Scholengroep Agora Meer info
Inzameling van de fractie glas van huishoudelijke en ambachtelijke oorsprong in het werkingsgebied van IBOGEM Opdrachthoudende Vereniging Ibogem Meer info
BOE3012 – Boechout, weg- en rioleringswerken dorpskern Vremde Rio-Link Meer info
ter beschikking stellen van een ITSM tool over een periode van 48 maanden. Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
Antwerpen – Fotomuseum provincie Antwerpen – renovatie van de Baines depots Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info
Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur Gemeente Wachtebeke Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Aanpassingswerken loketten – Districtshuis Deurne – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Oproep tot aanvragen tot deelneming voor de ontwikkeling van een crematorium te Lommel I.G.S. Pontes O.V. Meer info
selectieve inzameling met diftar Igean Milieu & Veiligheid Meer info
Raamcontract voor het leveren en installeren van keukenmaterialen Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging Naar Publiek Recht Meer info
Raamcontract voor aankoop van interventielampen Stad Antwerpen Meer info
Heraanleg Hermansstraat Gemeente Duffel Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Het afsluiten van een brandverzekering Stad Antwerpen Meer info
Opmaak van een natuurbeheerplan (pilootproject) voor de ANB-domeinen ‘Postelse Bossen’ (Koninklijke Schenking, Bladelse Heide en Luykgestelse Heide) te Mol-Postel Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Raamcontract voor het aanleggen van voetpaden en kruispunten en het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen Stad Antwerpen Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Bereikbaarheidsfiches Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract voor dakwerken, zowel herstellingen als vernieuwingen Stad Antwerpen Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Partner voor de planning en aankoop van mediaruimte voor de stad Antwerpen 2015 – 2017 Stad Antwerpen Meer info
Bestrijding van exoten in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen. Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
16EF/2013/17 : onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen tussen Wielingen en de zeesluis te Wintam Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
HOOGSTRATEN – PSC – Gelmelstraat 131 – Studieopdracht instandhouding complex R – Mouterij Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord Meer info
Archeologische opgraving ‘Sionsite’ op het grondgebied van Lier Stadsbestuur Lier Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Aanleg kunstgrasveld voor rugby-voetbal – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Plaatsen nieuwe sportvloer in sporthal Luchtbal en sporthal Linkeroever – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Aangaan van een lening – dienstjaar 2014 Gemeente Putte Meer info
VERBOUWING VLASMARKT 26-30 Ag Vespa Meer info
Raamcontract voor het leveren van drukreducerende en algemene matrassen, hoezen, zitkussens, hoofdkussens en positioneringskussens Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging Naar Publiek Recht Meer info
Raamcontract voor het opmaken en leveren van drukwerk rond communicatie “Buurt aan de Beurt” Stad Antwerpen Meer info
Wegen- en rioleringswerken Kruisstraat: studie en ontwerp Gemeentebestuur Duffel Meer info
Leveren van machines voor verschillende regio’s in de provincie Antwerpen Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Raamovereenkomst voor het leveren van kopieerpapier Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Engineering van de didactische ‘Miniplant’ van departement WT campus Boom Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Levering, installatie en onderhoud van een waterbehandelingsinstallatie voor dialyse, nefrologie-hypertensie Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Nieuwbouw CAR ’t Vlot : Perceel Los Meubilair : 4A1 Projectmeubilair Centrum Ambulante Revalidatie Meer info
Nieuwbouw CAR ’t Vlot : Perceel 4A2 Signalisatie Centrum Ambulante Revalidatie Meer info
Onderhoud wegen 2014 deel B klinkerwerken Gemeente Nijlen Meer info
Onderhoud wegen 2014 deel A asfalt en betonwegen Gemeente Nijlen Meer info
CD000624 – aanneming van producten en diensten met betrekking tot een beheerstool voor mobiele toestellen Digipolis Meer info
Bouw woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek te Antwerpen – lot 4 oproep/telefonie/security Gasthuiszusters Antwerpen Vzw Meer info
Bouw woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek te Antwerpen – lot 3 Beo-veld Gasthuiszusters Antwerpen Vzw Meer info
Raamcontract voor het leveren van collecties voor de openbare bibliotheken Stad Antwerpen Meer info
Raamovereenkomst voor het leveren van hardware Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
RI3BZ015 – Aansluiting Monnikenhofstraat, Antwerpsebaan en Molenakker Rio-Link Meer info
Uitvoeren van Archeologisch onderzoek op afroep gedurende een periode van 48 maanden. Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
Het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur Ocmw Beveren Meer info
N179 : structureel onderhoud KWS Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid : N122 middengeleider Mastenbos + Wegwerken knelpunten fietsersbond N153 Malle- St.-Lenaerts Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Leveren van plastiek zakken ten behoeve van AZ Nikolaas vzw Az Nikolaas Vzw Meer info
Winter in Antwerpen 2014 Antwerpen Meer info