Nieuwe openbare aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
MOE3006 (08.003w) – Afkoppelen RWA spoorwegzate en voetbalterrein Riop Meer info
Renovatie hoogspanningsinstallatie Pompstation Noord-Ede – Gemeente Bredene Aquafin Nv Meer info
Participatief Project woonzorgcentrum Vesalius te Brasschaat Ocmw Brasschaat Meer info
Beplantingswerken RWZI Proven Aquafin Nv Meer info
Raamovereenkomst grondmechanisch onderzoek en funderingsadvies Ag Vespa Meer info
Raamovereenkomst adviserend ingenieur stabiliteit Ag Vespa Meer info
Project 22.074A/1 – Brugge, Collector Brugge fase 1 (St.-Pieters, Herdersbrug) – Boudewijnkanaal-west Aquafin Nv – Directie Infrastructuur Meer info
Project 22.565/1 (298947) – Beersel, Sanering Winkelaar, Kersterbeekbos, Krabos Aquafin Nv – Directie Infrastructuur Meer info
Vervoer personen met een beperking Dagcentrum Sint-Niklaas Vzw Meer info
MOL – Europese School – Europawijk 100 – Renovatie sanitair meisjes. Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord Meer info
Raamovereenkomst voor arthroscopiepompsystemen Gza Vzw Meer info
Vernieuwen dakbedding met dakisolatie (optie) en plaatsen nieuwe koepels Wilskracht Vzw Meer info
14 042 Aanstellen commissaris-bedrijfsrevisor Universiteit Antwerpen Meer info
Aankoop Brandstof + tankkaart De Voorzorg – Socialistische Mutualiteit Van De Provincie Antwerpen Meer info
14 060 Hoogfrequent Ultrasoon Beeldvormingssysteem Universiteit Antwerpen Meer info
renovatie sanitair blok bestaande uit twee percelen Vzwkatholiek Onderwijs Regio Ekeren-Stabroek Meer info
renovatie sanitair blok bestaande uit twee percelen Vzwkatholiek Onderwijs Regio Ekeren-Stabroek Meer info
16EF/2013/14 – Baggerwerken en verwerken van baggerspecie ter hoogte van Hansadok te Antwerpen – Rechteroever Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
Aartselaar Palmboomstraat De Ideale Woning Meer info
Borsbeek – Frans Bierenslaan – Singel De Ideale Woning Meer info
Leveren van een softwarepakket voor thuisverpleging Thuisverpleging De Voorzorg Provincie Antwerpen Vzw Meer info
Pauwelslei: voet- en fietspaden en parkings-fase I Gemeente Brasschaat Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Uitwerken van een aanpak om vegetatiestructuren in te zetten met het oog op de verbetering van het stedelijk leefklimaat. – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Zone Z – projectnr. 1300.(05) Koninklijke Maatschappij Voor Dierkunde Van Antwerpen Vzw Meer info
Raamovereenkomst voor leveringen van CPT’s (4 jaar ingaand na de toewijzing) Gza Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamcontract voor opleidingen voor leidinggevenden – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Zorgbedrijf Antwerpen, Vereniging Naar Publiek Recht Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Bestratingswerken Te Boelaarlei – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking District Borgerhout Meer info
Antwerpen/Deurne – provinciaal groendomein Rivierenhof – aanleg van een polyvalent kunstgrasveld Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info
TEM3016 – Temse, opvangen lozingspunt Esdreef – Cauwerburg Riopact Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – LEVERING EN IMPLEMENTATIE VAN EEN MIDOFFICE GEVOLGD DOOR EV. UITBREIDING IN DE TOEKOMST Gemeente Beveren Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Leveren en implementeren van een storage oplossing – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – raamcontract voor levering van sport bh’s – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
renovatie sanitair blok bestaande uit twee percelen Vzw Katholiek Onderwijs Regio Ekeren-Stabroek Meer info
renovatie sanitair blok bestaande uit twee percelen Vzw Katholiek Onderwijs Regio Ekeren-Stabroek Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Renovatie 5 Huurwoningen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Sociale Bouwmaatschappij Schelle Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Volledige renovatie 2 woningen Sociale Bouwmaatschappij Schelle Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Renovatie en vernieuwing schrijnwerk Jeugdcentrum KAVKA – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Huisvuilwagen voor reinigingsdienst Gemeente Edegem Meer info
14 045 Verbouwing Animalarium Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Meer info
Wegeniswerken site Barco Kortrijk Development Coördination Belgium Dcb Meer info
Huisvuilwagen voor reinigingsdienst Gemeente Edegem Meer info
aangaan van een lening voor de financiering van de bouw van het commissariaat Gemeente Putte Meer info
R11-Antwerpen – Heraanleg kruispunt R11 Frans Van Dunlaan – N173 Prins Boudewijnlaan Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Levering en installatie van een geïnformatiseerd maaltijdbevragingssysteem met onderhoud Az Nikolaas Vzw Meer info
Mechelen – provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker – renovatie van de sporthal – ontwerpopdracht Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info
Software met als doel automatisatie van prestatie-evaluatie, competenties en functiebeschrijvingen Groep Oz Esv Meer info
Leveren en plaatsen van lockers departement WT campus Kronenburg Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Levering, installatie en onderhoud van een softwarepakket voor het registeren van MG-MZG gegevens conform richtlijnen van het KB 27 april 2007 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Raamovereenkomst voor het leveren van hardware Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Vernieuwen van sport- en speelterrein ‘De Villegaspark’ te Berchem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking District Berchem Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Aankoop hoge resolutie 3D echografietoestellen, radiologie – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Renovatie elektrische installaties wijk Rozemaai te 2030 Antwerpen Woonhaven Antwerpen Meer info
Valorisatie ARO Provincie Antwerpen – Departement Ruimtelijke Ordening En Mo Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Het aanstellen van een stadsbouwmeester Stad Antwerpen Meer info
Provinciale Fietsbarometer Provincie Antwerpen – Departement Ruimtelijke Ordening En Mo Meer info
Oproep tot aanvragen tot deelneming voor de ontwikkeling van een crematorium te Lommel I.G.S. Pontes O.V. Meer info
herinrichting parking Krijgsbaan Stad Mortsel Meer info
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van en in verband met modelstudies Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium Meer info
Aankoop functiekledij fietsteam Orida Lokale Politie Antwerpen Meer info
Renovatie 538 woningen te 2660 Hoboken – Elektriciteit en HVAC Woonhaven Antwerpen Meer info
Verlichting hal 1 Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium Meer info
Koninklijke Balletschool, Maria Pijpelincxstraat 1 te Antwerpen. Doorlichtingsproject. SO/13/692529 Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Bestrijding van exoten in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen. Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Stedelijke basisschool “Het Kompas”, Montessoristraat 15 te 2660 Hoboken. Renovatie turnzaal. Bestek SO/13/569179 Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Installeren koelinstallatie voor buitenopstelling Felixarchief – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamcontract – ecologische monitoring kerngebieden Groenplan stad Antwerpen – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Heraanleg boomspiegels Park Spoor Noord – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Raamcontract voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening en onderhoudscontract Stad Antwerpen Meer info
Leveren van hervulde blustoestellen voor de brandweeropleidingen Campus Vesta Autonoom Provinciebedrijf Meer info
Plan voor Onthaal en Recreatie voor de haven van Antwerpen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Meer info