Nieuwe openbare aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Uitnodiging tot indienen offerte – Leveren en plaatsen van modulaire containers voor goederenopslag en kantoorfunctie Az Nikolaas Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Inrichting volkstuinen Rozemaai Stad Antwerpen Meer info
Leveren van een kolkenzuiger Sint-Niklaas – Dienst Logistiek Meer info
Geboortevoordeel 2015: voorzien van een gamma geboortegeschenken via een webshop De Voorzorg – Socialistische Mutualiteit Van De Provincie Antwerpen Meer info
Technische ontwerpen ontpoldering & natuurontwikkeling binnen bestaande GOG’s Polder van Lier en Anderstadt I. Afdeling Zeeschelde Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Restauratie kasteelpaviljoen Middelheim-Hoog Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Restauratie parkwachtershuisje Middelheim-Laag Stad Antwerpen Meer info
Allerlei ingrepen van beperkte omvang met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid : N122 middengeleider Mastenbos + Wegwerken knelpunten fietsersbond N153 Malle- St.-Lenaerts Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Raamcontract voor dakwerken, zowel herstellingen als vernieuwingen Stad Antwerpen Meer info