Nieuwe openbare aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
16EF/2014/13 – Het vernieuwen van de haalkommen, ladders en laddernissen in de Zandvlietsluis Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Digitalisatie van patiëntendossiers – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Az Nikolaas Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Deelrestauratie Italiaanse vleugel Rubenshuis – dak- en interieurwerken – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Vernieuwen stookplaatsuitrusting gebouwen F en G Vzw Sint-Michielscollege Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Renovatie van drie panden Sint-Jorispoort – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ocmw Antwerpen Meer info
Aankoop van hoog-laag bedden, nachtkastjes en serveertafels Ocmw Zwijndrecht Meer info
Runcvoorthof Ag Vespa Meer info
16EF/2014/29 – Haven van Oostende – Plassendale 1 – Ontwerp van een complex voor een sleeptank, golfbak en scheepssimulatie-studie Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
14106: Ondersteuning QlikView Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Verkeerscentrum Meer info
Project 22.203/1 – Kasterlee, Sanering overstort Zaardenstraat Aquafin Nv – Directie Infrastructuur Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Opmaak beleidsplan in het kader van het verbreden en verdiepen Mobiliteitsplan Kruibeke – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Kruibeke Meer info
EEK3006 (226785) – Aanleg van een drukriolering langs de N9 Leopoldlaan te Eeklo (vanaf Heilig Grafstraat tot Krekelmuitstraat) Riop Meer info
Wilrijk – Gebr. De Wachterstraat – gevelrenovatie De Ideale Woning Meer info
Nieuw Jonghelinckshof te Antwerpen – liftinstallatie Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen Vzw Meer info
nieuw Jonghelinckshof, vervangbouw van een MPI met bijhorende school Vzw Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen Meer info
WoonZorgCentrum Cadiz Vzw Gasthuiszusters Van Antwerpen Meer info
Restauratie van de Sint-Pieterskerk te Berlaar : Fase 5 : Onderzoek naar de binnenafwerkingen Gemeentebestuur Van Berlaar Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Hoteldienstverlening voor zorghotel “Drie Eiken” Vzw Uza-Monica Meer info
Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen), netheidsonderhoud (zwerfvuilverwijdering), veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels op de gewest- en autosnelwegen in het district Vosselaar Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
jachtrecht verpachting 2015 – 2023 Ocmw Beveren Meer info
Aanschaf personenwagens Thuisverpleging De Voorzorg Provincie Antwerpen Vzw Meer info
Ontwikkeling van een merkenarchitectuur/huisstijl Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
Huur en onderhoud van kopieertoestellen en printers Gemeente Kalmthout Meer info
Demer. Aanleggen van een verhard jaagpad op de rechteroever tussen Araschot en Langdorp. Afdeling Zeeschelde Meer info
R6 – Ecologische maatregelen Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
KAPELLEN – Fedasil – Kazerneweg 35 – Plaatsen van een hefplatform voor personen met een beperkte mobiliteit Regie Der Gebouwen – Vlaanderen Regio Noord Meer info
levering van 23 regenereer-/warmhoudsystemen + toebehoren Diensten- En Begeleidingsovereenkomst Openluchtopvoeding Vzw Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Leveren van schoonmaakproducten – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ocmw Lokeren Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Levering pipettips – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Universitair Ziekenhuis Antwerpen Meer info
Afbraak, nieuwbouw, afwerking, liftinstallaties, technieken van een tehuis voor volwassenen met een verstandelijke beperking Fondatie Terninck Meer info
Keukeninrichting van campus Noord, gebouw SN2 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Meer info
Huur en onderhoud van kopieermachines en printers Gemeente Stabroek Meer info
Ontwikkelen van een identiteit en campagneconcept voor ‘jong artistiek talent’ in samenwerking met jongeren Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
Aankoop vrachtwagen met laadkraan en kipbak Gemeente Schilde Meer info
Raamcontract AZ KLINA Spuit- en Volumetrische pompen Az Klina Meer info
2014-44/LOG/boeken bib 2015/KJ-JV-VW-hb Sint-Niklaas – Dienst Logistiek Meer info
Bouw woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek te Antwerpen – lot Bouwen van een Woon- en Zorgcentrum en Serviceflats Gasthuiszusters Antwerpen Vzw Meer info
N1: Structureel onderhoud tussen 52K140-53K200 Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van een merkenarchitectuur/huisstijl (corporate design), conform de nieuwe organisatie en infrastructuur van de Karel de Grote-Hogeschool – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
Kritische afwateringsstelsels district Brecht Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
vervangingsbouw 103 appartementen Woonhaven Antwerpen Meer info
Levering en installatie van HR-software voor gemeente en OCMW Gemeente Zwijndrecht Meer info
ANB-ANT 14-041 – Bosaanplantingswerken in domeinbos Hertberg-West te Herselt Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Verbouwen van een kantoorgebouw – site OLV-Kerkplein Caw Oost-Vlaanderen Meer info
Heraanleg omgevingswerken WZC “Boeyé – Van Landeghem” en bejaardenwoningen – Beverse Dijk 5 te 9120 Kallo Ocmw Beveren Meer info
Azalealaan_parking basket- en volleybalterrein Gemeente Brasschaat Meer info
14130: Ondersteuning bij aanpassingen en uitbreidingen van de OBviews/LAMP omgeving van het Verkeerscentrum Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Verkeerscentrum Meer info
16EF/2014/23 : Leveren van toestellen voor het in-situ onderzoek naar de eigenschappen van slib Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Afdeling Maritieme Toegang Meer info
Archeologische opgraving Logistiek Park Waasland fase West (Waaslandhaven, Beveren) Maatschappij Voor Haven-, Grond- En Industrialisatiebeleid Van Het Linkerscheldeoevergebied Meer info
RAAMOVEREENKOMST KLINISCHE BIOLOGIE DEEL CHEMIE/IMMUNOCHEMIE/COAGULATIE EN HEMOSTASE Az Nikolaas Vzw Meer info
Aanleg fietspad in de Puyveldestraat te Sint-Pauwels Gemeente Sint-Gillis-Waas Meer info
Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering van (ver)bouwen en inrichten van schoolgebouwen Kso Beveren Vzw Meer info
Onderzoek van de effecten van zandsuppleties op de water- en sedimentdynamiek in de strand – en vooroever Departement Mobiliteit En Openbare Werken – Waterbouwkundig Laboratorium Meer info
Het leveren van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan de bewoners van het WZC Verbert-Verrijdt van het OCMW Schoten Ocmw Meer info
Sint Jozefinstituut, Kerkstraat 153 te 2060 Antwerpen, Renovatie stookplaatsen Hout, Plaat en Stofafzuiging Hout Vzw Centraal Katholiek Schoolcomité Van Antwerpen Meer info
renovatie Alfred Nobellaan 20 te Hoboken Woonhaven Antwerpen Meer info
N115 : structureel onderhoud KWS te Schoten Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Manuele onderhoudswerken retentiezones en exotenbestrijding in en langs provinciale waterlopen – dienstjaar 2015-2016 Prov Ant Dienst Integraal Waterbeleid Meer info
Stabroek – provinciaal instituut voor technisch onderwijs – bouwen van nijverheidsklassen – bouwwerken Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Infrastructuur En Vastgoed Meer info