Nieuwe openbare aanbestedingen in Antwerpen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Syntra-AB Mechelen: parking Vzw Syntra-Ab Meer info
Raamcontract voor het leveren van materialen voor sanitair en verwarming. Woonhaven Antwerpen Meer info
Wuustwezel: Aanleg weg Sterbos Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Meer info
platte daken Campus Mechelen Vzw Syntra-Ab Meer info
Herwaarderen van een knuppelpad d.m.v. het vervangen van de houten loopplanken met RVS roosters in domein de Notelaer te Bornem. Agentschap Voor Natuur En Bos – Provinciale Dienst Antwerpen Meer info
Open offertevraag restauratiefase 1 gevels en daken Paviljoen De Notelaer Hingene Herita Vzw Meer info
Levering van huisvuilwagens voor de inzameling van GFT+-afval, met containerbelading, voorbereid op DIFTAR-inzameling. Igean Milieu & Veiligheid Meer info
AFBRAAK bestaand gebouw en NIEUWBOUW basisschool en kinderdagverblijf in Berendrecht Ag Vespa Meer info
Herstellen van metalen afschermende constructies in de provincie Antwerpen. Perceel 1: district Puurs, perceel 2: district Geel, perceel 3: district Brecht, perceel 4: district Vosselaar Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
CDA002311 – aanneming van diensten met betrekking tot WSO2 support Digipolis Meer info
Selectieve inzameling van hol glas Gemeente Zoersel Meer info
Aangaan van een krediet ter financiering op lange termijn van het nieuwbouwproject voor campus Beveren Az Nikolaas Vzw Meer info
Aanpassingswerken Hartbewaking + VE 05; lot Thermische uitrustingen Gza Vzw Gasthuiszusters Antwerpen Meer info
AFBRAAK bestaand gebouw en NIEUWBOUW basisschool en kinderdagverblijf in Berendrecht Ag Vespa Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Het drukken van brochures uit de B2C-lijn van Ondernemen en Stadsmarketing / Toerisme & Congres – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info
Uitbreiding zwembad Wezenberg – nieuwbouw met 50-meter bad Stad Antwerpen Meer info
E313: vervangen asfaltverharding zone Geel-West en Geel-Oost Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen Meer info
Raamovereenkomst voor ondersteuning van het departement ICT over een periode van 48 maanden. Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
14 011 Aanpassen stoominstallatie T-annex Universiteit Antwerpen Meer info
Het realiseren, leveren en plaatsen van railbikes in het kader van de recreatieve ontsluiting van de spoorlijn in Kapellen en Brasschaat (provincie Antwerpen, België) Kempens Landschap Vzw Meer info
Raamcontract kappersbenodigdheden Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (Ag So) Meer info
Bouwen van 10 sociale koopwoningen te Kalmthout Essensteenweg Sociale Bouw- En Kredietmaatschappij Arro Antwerpen Cvba Meer info
Aangaan van leningen voor uitgaven ingeschreven op het investeringsbudget van het Gemeentebestuur, het OCMW, de politiezone Kruibeke-Temse en het AGB Patrimonium Temse Gemeente Temse Meer info
Aanstellen van een externe projectbegeleider voor groepsaankopen van zonnepanelen en aanverwante initiatieven met betrekking tot energieproductie en -besparing ten behoeve van organisaties, bedrijven en particulieren in de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
Aanstellen van een externe projectbegeleider voor groepsaankopen van energie en aanverwante initiatieven ten behoeve van organisaties, bedrijven en particulieren in de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
14 034 Asbestverwijdering Schilderstraat 41, Antwerpen Universiteit Antwerpen Meer info
Ontwikkeling van een merkenarchitectuur/huisstijl Karel De Grote-Hogeschool Vzw Meer info
renovatie buitenschrijnwerk appartementsgebouw Oud-Strijderslaan 10-12 Tuinwijk Cvba Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Brandbeveiligingswerken Kerkeveld – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Zorgbedrijf Ocmw Antwerpen, Vereniging Van Publiek Recht Meer info
Huur met onderhoudscontract van multifunctionele zwart-wit en/of kleurenfotokopieermachines voor de instellingen van Scholengroep Agora Scholengroep Agora Meer info
CD000552 – aakoop IT-materiaal met bijhorende opties Digipolis Meer info
CD000529 – aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole Digipolis Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Raamovereenkomst voor het na-isoleren van spouwmuren. Stad Antwerpen Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Aanpassen wasplaats voor veegwagens en laadkade – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Stad Antwerpen Meer info