iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

Oprichters Goedele Verreydt en Tim Op ’t Eyndt: “We maken gebruik van onze eigen, gepatenteerde technologie.”

Traditionele bodemmetingen zijn ontoereikend

Complexe bodemverontreiniging gaat vaak gepaard met een eindeloos lang en veel te duur saneringsproces. Oorzaak is de onzekerheid over wat er echt onder de grond beweegt. Traditionele metingen maken enkel een ‘snapshot’ van de verontreiniging in de bodem: met welke stof en in welke hoeveelheid is een bepaalde plek vervuild?

Inschatting risico’s

De jonge spin-off iFLUX pakt het op een innovatieve manier aan en kijkt gedurende een langere periode naar de verspreiding van de vervuiling.  “Samen met een erkende bodemdeskundige stellen we een monitoringsplan op dat de waterflux bepaalt. Na de meetcampagne analyseren en interpreteren wij deze data, die vaak cruciaal zijn voor de deskundige om risico’s correct te kunnen inschatten en om de meest efficiënte saneringstechniek toe te passen”, lichten Goedele Verreydt en Tim Op ’t Eyndt toe.

iFlux steekt ‘samplers’ in de grond, die de vervuiling gedurende bijvoorbeeld drie maanden in kaart brengen. Analyse daarvan leert dan hoe lang het duurt vooraleer vervuild grondwater bijvoorbeeld een waterbekken voor drinkwatervoorziening zou bereiken. Dat is het verschil met nu: je kan wel op één plek en op één moment vaststellen hoe zwaar de bodem vervuild is, maar je kan weinig zinnigs zeggen over de verplaatsing van die vervuiling op termijn. Met iFlux krijg je dus een veel preciezer beeld van de verontreiniging en het risico, en kan de sanering efficiënter en sneller gebeuren.

Meteen een award

iFLUX opent op 7 december officieel haar deuren op het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel.
De nieuwkomer kan al meteen uitpakken met een prestigieuze award. In Kopenhagen sleepte iFLUX de NICOLE Innovation Award 2017 in de wacht. Deze erkenning van het Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe, wordt uitgereikt aan de meest beloftevolle en innovatieve technologie in het domein van bodembeheer.