De stad Antwerpen heeft de manier waarop haar openbare financiën kunnen worden geraadpleegd geupdated.

De budgetboeken en de jaarrekening van de stad waren al jaren online raadpleegbaar in het kader van de openbaarheid van bestuur. Nieuw is dat er nu op een dynamische wijze kan worden gezocht in beleidsrapporten zoals het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening. 

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar. Dan volgt er jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan en de opmaak van het budget voor het komende jaar, evenals een budgetwijziging voor het lopende jaar. Ten slotte stelt de stad jaarlijks een beleidsnota op bij de jaarrekening, met een gedetailleerd overzicht van de realisaties in dat jaar, gekoppeld aan de doelstellingen die het stadsbestuur voor die periode vooropstelde. 

Die beleidsdocumenten, vroeger enkel raadpleegbaar op pdf-formaat, kunnen voortaan op dynamische wijze worden geraadpleegd via de website https://budget.antwerpen.be. 

Koen Kennis, schepen voor financiën: “Iedere Antwerpenaar heeft het recht om te weten wat er met zijn of haar belastinggeld gebeurt, het is dan ook logisch dat dit op een transparante en dynamische wijze te raadplegen valt op de website van de stad.”