Op het Eilandje komt een nieuw bouwproject dat zowel een residentiële als een commerciële invulling zal krijgen. Het project is een samenwerking tussen projectontwikkelaar Cores, de Antwerpse openbare vastgoedmaatschappij Vespa en Total.

Cores Development kocht begin 2016 acht kantoorgebouwen, waaronder de Friendship-building aan de Rijnkaai. Dat gebouw is in Antwerpen beter bekend als de ‘Chiquita-building’. Dat zal worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouwproject. Deze week is een oproep gelanceerd voor de aanstelling van een stadsontwerper-architect. Midden 2018 zal op basis van een wedstrijdontwerp een winnaar worden aangeduid.

De site op het Eilandje ligt op het kruispunt van 3 wijken met een eigen karakter en ontwikkeling: Oude Dokken, Cadixwijk en Montevideowijk. De drie percelen worden voor dit project samengevoegd.

De Friendshipsite zal een nieuwe, hoofdzakelijk residentiële bestemming krijgen. Op deze locatie is woonruimte in plaats van kantoorruimte meer aangewezen en ligt in de lijn van het geldende Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Eilandje’ . Dat betekent dat het bestaande gebouw zal worden afgebroken. Het huidige gebouw is zwaar verouderd en ongeschikt voor wooneenheden.

Naast een stedenbouwkundig luik moet er ook een architectonisch boeiend gebouw worden voorgesteld, met visie op hedendaags wonen op een stedelijke toplocatie. In twee fasen zullen een aantal geschikte kandidaten geselecteerd worden die de kans krijgen om een wedstrijdontwerp in te dienen. Midden 2018 volgt de beslissing over de kandidaat en het winnende ontwerp.