Zou het dan nu toch lukken? De actiegroepen die bij de Raad van State klacht hadden ingediend tegen het Oosterweelproject hebben die klachten nu definitief ingetrokken. Het gaat om Ademloos, stRaten-generaal en enkele burgers. De actiegroepen hebben dat zelf meegedeeld op een persconferentie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden. “De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden één voor één weggenomen”, zegt hij. “Nu kunnen we het project eindelijk op kruissnelheid brengen.” Nog dit jaar zou op Linkeroever “de schup in de grond” gaan.

Eerder dit jaar had de Vlaamse regering het zogenaamde Toekomstverbond gesloten met onder meer de stad Antwerpen en de burgerbewegingen. Er bleven dan nog enkele obstakels over die intussen zijn weggewerkt. “De laatste procedures bij de Raad van State worden stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht en er is duidelijkheid over het Haventracé”, stelt minister Weyts maandag. De minister zegt dat er in alle discretie en ‘onder de waterlijn’ is voortgewerkt aan een oplossing. “Het conflictmodel is definitief ingeruild voor een samenwerkingsmodel”, concludeert Weyts. De minister maakt zich sterk dat de werken nog dit jaar kunnen beginnen. Ze zouden een jaar op vijf duren.