alfacamalfacamMorgen hernemen de curatoren de onderhandelingen bij de overname van het failliete televisiedienstenbedrijf Alfacam. Er zijn nog vijf ernstige kandidaten. Drie bedrijven willen het geheel overnemen, activiteiten plus gebouwen, twee kandidaten opteren voor stukken van het bedrijf. Hove Media, de nieuw opgerichte maatschappij met twee kinderen van stichter Gabriël Fehervari zou geen kans meer maken.

Alfacam ging verleden maand failliet. Het bedrijf uit Lint bezweek onder een grote schuldenlast. De curatoren hebben de onderneming ondertussen overgenomen en hebben in de mate van het mogelijke een aantal lopende contracten verder afgewerkt. Zo de Ronde van Italië en de voetbalcompetities in Frankrijk Turkije en Saudi-Arabië. Zo’n 40-tal vaste personeelsleden bleven aan het werk.

Bovendien is geprobeerd om zoveel mogelijk openstaande vorderingen te innen. Alfacam wachtte nog op betalingen uit Saudi-Arabië. Die zouden ondertussen binnengekomen zijn.

Onder de vijf meest ernstige kandidaat-overnemers zouden verscheidene groepen steken die eerder al hun belangstelling voor de groep hadden laten kennen.

Naast de vijf “ernstige” kandidaten zouden er zich nog vijf bedrijven aangemeld hebben die een lagere biedprijs ingebracht hebben. Die maken pas een kans op het moment dat de besprekingen met de vijf ernstige kandidaten vast lopen.