De medewerkers van het Woonzorgcentrum Meerminnehof en de buitenschoolse kinderopvang  van Mortsel krijgen de mogelijkheid om eigen werktijden in te vullen. 

Het stadsbestuur van Mortsel wil op die manier zijn medewerkers meer inspraak geven in de manier waarop ze hun work-life balans in evenwicht willen brengen. Dat moet leiden, zegt het stadsbestuur, tot een hogere mate van betrokkenheid en een gevoel van verantwoordelijkheid op de werkvloer..

‘Medewerkers moeten vanaf nu zélf op zoek naar een oplossing. Ze krijgen de ruimte, maar ook de verantwoordelijkheid om tot een goede planning te komen. Ze zijn zich meer bewust van de keuzes die ze wel of niet maken. En dat laat zich ook voelen in de dienstverlening’, aldus Karin Peeters, kwaliteitszorgcoördinator van Lokaal Bestuur Mortsel.

De directie schept het kader, de medewerkers vullen in

Het concept komt erop neer dat de directie eerst het kader schept: hoeveel werk is er op een gegeven moment, hoeveel medewerkers zijn er nodig met welke kennis en vaardigheden. Binnen dat kader kunnen de medewerkers hun werktijden zelf kiezen.

Het zelf invullen van de dienstrooster, in het jargon ‘zelfroosteren’ genoemd,  is op 1 januari van kracht geworden. Om een en ander in goede banen te leiden worden de werknemers van Mortsel ondersteund door Workforce consultants van Déhora.

Woonzorgcentrum Meerminnehof is een thuis voor 118 permanente bewoners en 3 kamers kortverblijf, met een ploeg van 90-tal medewerkers. 

De buitenschoolse kinderopvang van Mortsel heeft plaats voor 120 kinderen voor naschoolse kinderopvang en vakantieopvang en stelt 12 medewerkers tewerk.