Ondernemers bezoeken universitaire onderzoekslabo's

univDe universiteit van Antwerpen heeft in samenwerking met de werkgevers van Voka het netwerkplatform Antwerp.SRL vernieuwd. Antwerp.SRL wil als organisatie de onderlinge banden tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de provincie Antwerpen en het Waasland versterken. De vzw organiseert een brede waaier aan evenementen, van generalistische tot meer toegespitste thema-evenementen. Met een online nieuwsplatform wordt het innovatienieuws uit de regio gecapteerd.

De universiteit organiseerde in dit opzicht een backstage waarbij ondernemers toegang kregen tot verscheidene laboratoria. Tijdens een interactieve kennismarkt toonden topwetenschappers hun gevarieerd onderzoeksaanbod.

“De ultieme doelstelling van Antwerp.SRL is meer onderzoekssamenwerking te creëren tussen de academische wereld en de industrie, en op die manier de kennisregio sterker te maken”, vertelt prof. dr. Jean-Pierre Timmermans, voorzitter van de Onderzoeksraad van UAntwerpen. “De Universiteit Antwerpen zet al jaren in op negen speerpuntdomeinen, onderzoek waarin we in binnen- en buitenland excelleren. Denk maar aan geneesmiddelenonderzoek, transport, haven en logistiek, en materiaalkarakterisering. Ook bedrijven kunnen een beroep doen op dit aanbod, onder meer via deelname in onderzoeksprojecten en het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met ons.”

Naast laboratoriumbezoeken konden de ondernemers ook uiteenzettingen volgen met boeiende sprekers uit verschillende sectoren die belangrijk zijn voor de regio Antwerpen. Ze konden daarbij kiezen uit thema’s als transport en logistiek, duurzame chemie en milieu, e-health en zorgtechnologie.

“Het is belangrijk dat we blijven waken over onze troeven en dat we zoeken naar nieuwe economische groeipolen. Dat is de essentie van ons Routeplan 2020, de economische toekomstvisie voor de regio”, vertelt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “De samenwerking met kennisinstellingen en overheid is een van de hoekstenen van dit plan. Het is de bedoeling dat we samen slimme oplossingen bedenken om de economische slagkracht van onze regio te vergroten. Antwerp.SRL is hét platform waarop privéondernemingen en publieke spelers die contacten kunnen leggen.”

Antwerp.SRL plant in de toekomst ook meer focusgerichte evenementen te organiseren die een antwoord kunnen bieden op vragen uit de kennisregio.

Foto: Universiteit Antwerpen