Voka wil fraude binnen bedrijven fors aanpakken. De werkgeversorganisatie heeft een praktische gids voor ondernemers opgesteld met tips om interne fraude te voorkomen.

“Fraude is een onderschat probleem”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Elke dag worden bedrijven geconfronteerd met fraude, vaak ook intern. Het zijn helaas soms de meest trouwe en loyale medewerkers die fraude plegen.”

Voka komt met enkele voorbeelden uit de praktijk. Een manager schrijft een groot bedrag over naar een buitenlands rekeningnummer. Hij beweert dat hij dat heeft gedaan op vraag van de grote baas zelf. Achteraf blijkt dat criminelen in de mailbox van een directielid  waren ingebroken. Een e-mailadres werd vervalst en zo werd de betaling uitgevoerd, onder een valse naam.

Voka heeft de gids, een praktische Voka Wijzer voor ondernemers, geschreven in samenwerking met EBBEN Partners en advocatenkantoor Olislaegers & De Creus. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka: “Vaak realiseren ondernemers de gevaren van fraude wanneer het te laat is. Nochtans is een goed antifraudebeleid essentieel. Zonder fraude zou de winst van veel bedrijven kunnen verdubbelen.”

Tips and tricks voor een anti-fraudebeleid

Bedrijven kunnen vandaag heel wat zaken doen om fraude te voorkomen en te bestrijden. “Antifraudebeleid werkt het best in een cultuur van vertrouwen waarin personeel wordt gestimuleerd om zelfstandig en kritisch te zijn. In een speak-up cultuur zullen collega’s elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.” Aldus Sonny Luypaert, een van de auteurs van de gids. “Ongeveer de helft van de fraudegevallen komt aan het licht na een tip van een collega.”

‘Fraude kost op jaarbasis 5 procent van de omzet”, zegt Hans Maertens. “Bedrijven die een antifraudebeleid hebben en toch nog geconfronteerd worden met fraude lijden gemiddeld 50 procent minder schade dan bedrijven die dat niet hebben. Daarom kan het belang van goede voorlichting niet onderschat worden.”