Van ondernemerskant kwamen er snel reacties op het begrotingsakkoord van de regering Michel. VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) toont zich tevreden dat het begrotingstekort voornamelijk via besparingen wordt verminderd en dat er belangrijke doorbraken zijn in de loonnorm en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. VOKA heeft wel problemen met het fiscale luik van het akkoord. “De ondernemers moeten opnieuw meer betalen en een meerderheidsbelasting blijft als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen” klinkt het. Hans Maertens, afgevaardigd-bestuurder van VOKA dringt er wel op aan dat van de hervorming van de vennootschapsbelasting snel werk wordt gemaakt.

Ondernemingsorganisatie UNIZO is ook tevreden omdat er een begrotingsakkoord is met een aantal structurele maatregelen die onze economie vooruit moeten helpen.  UNIZO betreurt wel dat er bijkomende inkomsten worden gezocht bij de hardst werkende middenklasse “waaronder onze kmo’s”. Positief is dan weer dat de arbeidsmarkt een stuk flexibeler is gemaakt. De middenstandsorganisatie blijft ook aandringen op een verlaging van de vennootschapsbelasting. De invoering van een meerwaardebelasting blijft voor Unizo onbespreekbaar.

Het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) is minder positief. De organisatie betreurt dat er nog geen eensgezindheid is over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Ze is ook helemaal niet te spreken over het optrekken van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent. “Van de oorspronkelijke belofte om de belastingen niet te verhogen blijft geen spaander heel” zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Het goede nieuws is wel dat er een akkoord is en dat het begrotingdeficit onder de 3 procent blijft.

Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten, reageert tevreden op het begrotingsakkoord van de regering-Michel. “De consumptie wordt niet extra-belast en er zijn positieve stappen gezet in de arbeidsorganisatie”. Comeos-CEO Dominique Michel zegt: “De regering heeft lessen getrokken uit de onzalige accijnsverhoging van vorig jaar, die geleid heeft tot een enorme toename van aankopen van Belgen in het buitenland. We zijn blij dat ze die fout geen tweede keer hebben gemaakt”, zegt Michel.