Antwerpen – Op initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland gingen Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters en Antwerps VDAB-directeur Bjorn Cuyt op 17 januari in debat met de hr-directeurs van vijftien toonaangevende Antwerpse bedrijven. Een verdubbeling van het aantal IBO-stages voor werkzoekenden wordt in het vooruitzicht gesteld.

Philippe Muyters: “Afgelopen jaar volgden 15.000 werkzoekenden in Vlaanderen een individuele beroepsopleiding (IBO) van wie een derde in Antwerpen. Dit jaar willen we naar 30.000 IBO-stages.”

De Antwerpse VDAB registreerde het afgelopen jaar bijna 14 % meer vacatures. Tegelijk blijft het aantal werkzoekenden al meer dan twaalf maanden op rij dalen. “De krapte op de arbeidsmarkt vormt stilaan de grootste bedreiging voor het Antwerpse bedrijfsleven”, stelde Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Met het recent gelanceerde arbeidspact wil minister Muyters inzetten op de versnelde activering van langdurig werkzoekenden en inactieven. De individuele beroepsopleiding waarbij de werkzoekende gedurende een aantal maanden een opleiding volgt in een bedrijf met behoud van zijn werkloosheidsuitkering, ziet hij als een van de belangrijkste hefbomen voor activering. “Voor velen is het de snelste weg naar vast werk. Vandaar mijn voornemen om die inspanning te verdubbelen”, beklemtoonde Muyters.

Structurele feedback

Tijdens het gesprek vroegen de bedrijven in de eerste plaats om een proactievere aanpak door de VDAB – ‘Waarom bellen jullie ons niet vaker?’ – en een vast aanspreekpunt bij de Vlaamse arbeidsbemiddelaar. Ook de instroom van kandidaten en het aanbod van knelpuntopleidingen vinden ze ontoereikend. 

VDAB-directeur Bjorn Cuyt verzekerde de aanwezige bedrijven dat daar in de nieuwe structuur werk van wordt gemaakt. Tegelijk vroeg hij de bedrijven om de VDAB structureel feedback te geven over sollicitanten: “Op die manier krijgen we een beter zicht op eventuele tekortkomingen van werkzoekenden. En kunnen we dit sneller remediëren.”

“Die feedback moet ons ook helpen om werkonwilligen sneller te detecteren en zo nodig te sanctioneren”, voegde de minister daaraan toe. “In deze tijden kunnen we dergelijk gedrag echt niet tolereren. We kunnen werklozen nu ook actiever sturen naar knelpuntopleidingen die bij hun competenties aansluiten. In die zin hebben we onlangs de wet aangepast.”

Om op een vlotte, laagdrempelige manier feedback van de bedrijven te krijgen, suggereerden de hr-directeurs aan VDAB om een applicatie exclusief voor werkgevers te ontwikkelen. Een idee dat de minister en de VDAB-directie nu in overweging nemen.