De Oosterweelwerf is gestart en dat betekent dat er werk aan de winkel is voor alle soorten van bouwvakkers. Talentenwerf, een samenwerking van organisaties zoals Stad Antwerpen, VDAB en de provincie Antwerpen, wil een tandje bijsteken om de nodige vakmensen voor die megawerf te vinden. Daarbij worden scholieren, studenten, werkzoekenden en cursisten uit allerlei opleidingen uit de bouwsector betrokken

Sociale partners maken afspraken  

Intussen hebben de sociale partners en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel)  afspraken gemaakt om mensen op te leiden voor de jobs die nodig zullen zijn om het Oosterweel-project tot een goed einde te brengen. In de eerste fase, over de periode 2016-2022, worden zevenhonderd opleidingsplaatsen voorzien voor leerling-bouwvakkers en werkzoekenden. Bij de volgende fasen op Rechteroever zal dat zelfs een veelvoud zijn, zegt provinciaal secretaris Ronny Matthysen van ACV Bouw, Industrie & Energie (afgekort ACV BIE) tegen onze collega’s van Gazet Van Antwerpen. “Dat is belangrijk, want het aantal jongeren dat in ons land voor een opleiding als bouwvakker in een technische school kiest, blijft dalen”. 

Veel werk in de bouwsector. 

De Belgische bouwsector groeide vorig jaar fors, met 2,5%. Dit jaar zal de verwachte groei nog sterker zijn.  De werkgelegenheid steeg in zes jaar tijd met 16.000 eenheden. Maar tegelijk ging het aantal Belgische bedrijven achteruit, en meteen ook het aantal Belgische bouwarbeiders. Dat aantal ging de afgelopen zes jaar zelfs met 20.000 omlaag, 3.000 van hen in de  Antwerpse regio. De bijkomende jobs worden dan ingevuld door arbeiders uit andere Europese landen.

Sociale dumping

“We hebben hier te maken met sociale dumping” zegt Ronny Matthyssen in Gazet Van Antwerpen. Heel veel niet-Belgische Europese bouwvakker komen hier werken als zogenaamde ‘gedetacheerden’. Ze worden tewerkgesteld op Belgische werven tegen Belgische lonen, maar hun sociale zekerheidsbijdragen worden in hun land van herkomst betaald. Het gaat dan om Nederlanders, Polen, Roemenen, Bulgaren, enz. Zij werken voor onderaannemers van Belgische bouwbedrijven. Een op vier arbeiders in de bouwsector is een niet-Belgische Europeaan. In steden als Brussel en Antwerpen zijn er zelfs nog meer buitenlanders aan de slag. 

Europese initiatieven moeten sociale dumping tegengaan 

Ronny Matthyssen vindt de stijging van de totale werkgelegenheid in de bouw positief maar de sterke groei van buitenlandse gedetacheerden vindt de vakbondsman zorgwekkend. Toch zijn er lichtpunten: op Europees niveau worden initiatieven genomen om de sociale dumping tegen te gaan.