Opnieuw record shortsea trafiek in eerste helft van 2016

shortseaDe shortseatrafiek in de vier Vlaamse havens zit in de lift. In de eerste helft van 2016 is die trafiek gestegen met bijna 3 miljoen ton, wat overeenkomst met een groei van 4% t.o.v. dezelfde periode van vorig jaar.   Daarmee komt het totale verhandelde volume aan shortsea trafiek in het eerste semester van 2016 neer op 76,1 miljoen ton, dat is het hoogste niveau sinds 1999.

Shortsea shipping is zoals de naam het zegt, vervoer over relatief kortere afstanden. Het behelst alle vervoer te water, zowel van goederen als van passagiers, over een traject dat gedeeltelijk op zee ligt en waarbij de oceaan niet wordt gekruist. Het gaat dan meer bepaald om de vaart langs de Europese kusten, met inbegrip van de Noordzee, de Middellandse zee, de Zwarte Zee en de Oostzee.

Antwerpen had met 51.025.762 ton het grootse aandeel in shortsea trafiek van alle Vlaamse havens. De groei in Antwerpen bedroeg 554.683 ton. De verhouding tussen de totale behandelde lading en de shortsea lading hangt sterk samen met de ligging van de haven. In Antwerpen behelst de shortseatrafiek, met 47,11% bijna de helft van de totale behandelde lading. In Oostende is dat bijvoorbeeld 100%. Zeebrugge  is in absolute cijfers de sterkste groeier. Voor alle Vlaamse havens samen bedraagt de shortseatrafiek 53,40 %, wat bewijst dat die Vlaamse havens stevig verankerd zijn in de Europese transportketens.

Antwerpen is samen met Gent en Oostende vooral een invoerhaven voor shortsea trafiek. Voor Antwerpen is vooral de import uit landen als  Noorwegen, Rusland, Spanje, Turkije, Finland, Algerije, Zweden van belang, en voor de export zijn het vooral Spanje, Turkije en het VK.

Meer info op www.shortsea.be