Suez en Opruimen.net slaan de handen in elkaar. Onder de naam SUEZ O.N. PROJECTS ruimt het initiatief afval en restmateriaal op bij gebouwen, magazijnen of terreinen die leeggemaakt, gestript, gesloopt of gewoon onderhouden worden. En dat zowel bij bedrijven, overheden als particulieren. Het verzamelde materiaal wordt door SUEZ O.N. PROJECTS gesorteerd, ontmanteld en behandeld om het maximaal te recycleren tot secundaire grondstoffen.

Opruimen.net in Brasschaat, dat twee jaar geleden werd opgericht, is een bedrijf dat focust op het professioneel en ecologisch opruimen van alle (afval)materialen bij verhuizingen en sloopwerken. De core business van het bedrijf is het leegmaken van grote gebouwen en het selectief slopen ervan. Het pakt oude archieven aan of stocks, inrichtingen van kantoren, magazijnen, winkels, ziekenhuizen, fabrieken en haventerreinen. Het gaat dan om meubilair, magazijninrichtingen, productie-units en archieven.

“Een onderneming die verhuist, heeft de neiging zich volledig te concentreren op het nieuwe pand”, zegt Philippe Van de Velden, zaakvoerder Opruimen.net. “Niemand houdt zich nog bezig met het oude gebouw. Dat moet evenwel tegen een bepaalde termijn netjes achtergelaten worden. Deze taak nemen we graag voor onze rekening. Daarnaast is ook het opruimen van schade een belangrijke activiteit. We maken er een prioriteit van het verzamelde materiaal te hergebruiken. Kan dat niet, dan gaan we het upcyclen of recycleren.”

Opruimen.net vindt in Suez een professionele partner om de restmaterialen en het afval efficiënt te behandelen en te recycleren.
Philippe Tychon, general manager van Suez Recycling and recovery Belgium: “Met SUEZ O.N. PROJECTS gaan we een interessante uitdaging aan en bieden we de markt een totaalservice; vanaf de start van de werfwerken, zowel op het vlak van arbeid als logistiek, tot en met het optimaal recycleren van afvalstoffen en restmaterialen.”