Overheidsopdrachten: Digipolis, Wegen en verkeer, BAM en Provincie zoeken dienstenleveranciers

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Enterprise file sharing solutions Digipolis Meer info
Raamovereenkomst onderhoudswerken beveiligingsinstallaties Provincie Antwerpen Meer info
Oosterweelverbinding: controle in het kader van de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel Meer info
Huren van botsers en onderhoud van verhardingen Agentschap Wegen En Verkeer, Antwerpen Meer info