Opnieuw een goed-nieuwsbericht uit de Antwerpse haven: de overslag van goederen blijft groeien. Na negen maanden staat de teller op 167,1 miljoen ton. Dat is een stijging van 3,3 procent vergeleken met vorig jaar. De cijfers komen van het Havenbedrijf zelf. 

Containers zijn natuurlijk de belangrijkste trafiek in Antwerpen. Die steeg met 3,7 procent tot 91,9 miljoen ton. Het Havenbedrijf ziet verschillende redenen voor de containeraangroei. Antwerpen heeft een betere plaats in de vaarschema’s van nieuwe allianties, en er zijn enkele nieuw opgestarte lijndiensten. Het vloeibaar massagoed en het conventioneel stukgoed kenden allebei stijgingen.

De overslag van kolen en ertsen daalde licht. Wat vaargebieden betreft ging Antwerpen er vooral in Noord-Amerika  en het Verre Oosten op vooruit. In Europa, het grootste vaargebied voor Antwerpen, verliest de haven trafiek (-4,5 pct), wat volgens het Havenbedrijf te verklaren valt door een verlies in aanvoer van transhipmentlading. “Ook dit kwartaal slagen we erin om aansluiting te vinden bij de sterke resultaten van de voorbije maanden, maar ook van de voorbije jaren”, zegt CEO Jacques Vandermeiren. “Antwerpen presteert immers al een tijdje uitstekend in een markt die gekenmerkt wordt door volatiliteit en schommelingen. Als je er in zulke omstandigheden in slaagt je marktaandeel enerzijds te vergroten en anderzijds te behouden, geeft dat vertrouwen voor de toekomst.”