Patrick Verhoeven leidt Europese reders

patrick verhoevenPatrick Verhoeven heeft het roer overgenomen bij ECSA, de belangenorganisatie van Europese reders. De 44-jarige Antwerpenaar wordt in zijn nieuwe functie vooral geconfronteerd met de nieuwe eisen van Europa op het vlak van milieu.

ECSA vertegenwoordigt de reders van de EG-landen plus Noorwegen. Zij groeperen zowat 40% van de wereldvloot.

De verengiging zocht Patrick Verhoeven eind verleden jaar aan om secretaris-generaal te worden. Verhoeven werkte toen nog voor de Europese belangenorganisatie van havenbesturen (ESPO) en is in dit opzicht dus heel erg vertrouwd met de havenproblematiek en met het Europese lobbywerk.

“Het grootste probleem zijn vandaag voor de reders de milieuproblemen”, stelt hij. “Europa heeft, zonder naar de gevolgen te kijken, verordend dat al vanaaf 1 januari 2015 alle schepen in de Baltische Zee, de Noordzee en het Kanaal aan strengere normen inzake zwaveluitstoot moeten voldoen. Iedereen weet nu al dat de sector tegen die datum onmogelijk klaar kan zijn. Er zal dus gepraat moeten worden. Ook op CO2-vlak wil Europa de normen verstrengen maar daar laat het de zaken tenminste eerst nog even berekenen.”

“De problemen zijn legio. Zo is er het onvermijdelijke probleem van de piraterij voor de kust van Somalië en voor West-Afrika. In Samalië heeft het Europese optreden zeker effect gehad maar men mag de teugels in geen geval laten vieren. Verder zijn er verscheidene problemen op het vlak van sociale wetgeving, fiscaliteit, administratieve vereenvoudiging, noem maar op. Allemaal erg technisch maar wel zwaarwichting voor onze reders.”