De stad Antwerpen blijft nieuwe projecten ontwikkelen. Samen met brouwer AB InBev is de stad gestart met de bouw van een horecazaak en de stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst in het Stadspark.

Het nieuwe gebouw wordt een houten cirkelvormig paviljoen en is ontworpen door BULK architecten. Het einde van de werken is voorzien tegen de zomer van 2018.

In de zomer van 2010 werd het grootste deel van Café Capital in het Stadspark door een brand verwoest. De stad en AB InBev willen de locatie nu opnieuw in gebruik nemen. De bestaande functies worden verbeterd en worden uitgebreid in een nieuw paviljoen.

Nieuw paviljoen wordt geïntegreerd in heraanleg stadspark

De nieuwe horecazaak krijgt een ruim terras met zicht op de speeltuin en een ondergrondse feestzaal. De stelplaats en kantoren van de stedelijke groendienst worden ook in het nieuwe paviljoen ondergebracht. BULK architecten ontwierp een houten cirkelvormig gebouw dat mooi integreert in het park. Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “Het Stadspark is als groene long een trekpleister voor jong en oud. Met het nieuwe paviljoen wordt een lacune opgevuld zonder te raken aan de historische waarde van het park”.

Wat er nog overblijft van het voormalige Café Capital wordt verwijderd en het bestaande gebouw van de groendienst wordt afgebroken. Daarna start de nieuwbouw, die op ongeveer dezelfde plaats komt als het huidige gebouw.

Het Stadspark is een beschermd monument in de binnenstad. Om het park in ere te herstellen en te bewaren, stelde de stad een landschapsbeheerplan op. Dat plan geeft weer hoe het park er binnen 20 jaar moet uitzien en grijpt zo veel mogelijk terug naar het oorspronkelijke ontwerp uit 1868 van landschapsontwerper Keilig.