Phoenix Flanders Shipyard uit Hemiksem heeft de boeken neergelegd. De rechtbank van koophandel van Antwerpen heeft vorige dinsdag het faillissement uitgesproken. De scheepswerf was gespecialiseerd in de bouw, herstelling en onderhoud van schepen voor de binnenvaart. Het orderboekje was op dat ogenblik leeg. Er waren nog 12 scheepsherstellers in dienst die hun ontslag zullen krijgen. Curator Guy Vanhoucke zal beslissen hoe het faillissement verder wordt afgehandeld.

Ook Luxinvest bvba, gevestigd op de Franklin Rooseveltplaats 12/B2,in Antwerpen is op bekentenis failliet verklaard. De curator is eveneens Guy Vanhoucke.

In beide gevallen moeten de schuldvorderingen worden ingediend tegen 6 juli e.k.