Het aantal vastgoedmakelaars in België nadert de kaap van de 10.000. Om precies te zijn: er zijn in totaal 9.887 vastgoedmakelaars actief in ons land, wat een nieuw record is. De meeste vastgoedmakelaars zijn in Brussel gevestigd, nl. 1.797. Dan volgen West-Vlaanderen (1.504) en op de derde plaats komt Antwerpen (1.301). De cijfers komen uit het jaarverslag van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, dat zopas is gepubliceerd. Daaruit leren we ook dat er  46 erkende makelaars werden geschrapt na deontologische fouten en dat er 545 dossiers werden geopend tegen illegale makelaars.

Er kwamen vorig jaar ongeveer 350 vastgoedmakelaars bij volgens het BIV. Mogelijk zal in 2017 de kaap van 10.000 overschreden worden. “Het beroep is streng gereglementeerd, met een stagetraject, een vormings- en verzekeringsplicht en een na te leven deontologie. Ondanks deze strenge regels blijven er heel wat mensen kiezen voor een carrière als vastgoedmakelaar” stelt het beroepsinstituut vast. Zeven op de tien vastgoedmakelaars zijn mannen.

Het BIV kreeg vorig jaar 867 klachten over mogelijke deontologische fouten van erkende vastgoedmakelaars, een kwart minder dan in 2015. De klachten leidden tot 252 beslissingen. Zo werden 46 vastgoedmakelaars geschrapt en 89 kregen een schorsing. Volgens het BIV daalde het aantal klachten wellicht omdat er op 1 januari 2016 een collectieve verzekeringspolis in werking trad. Daardoor vielen klachten over niet-verzekerde makelaars weg. Het beroepsinstituut spoort ook illegale vastgoedmakelaars op. In 2016 werden 545 dergelijke dossiers geopend. In 41 dossiers zag het BIV zich genoodzaakt naar de rechter te stappen.