ANTWERPEN – In Antwerpen is een nieuw bemiddelingskantoor opgestart. punt-kom legt accenten op een actieve, efficiënte en ontzorgende bemiddeling om conflicterende partijen tot een duurzame oplossing te laten komen.

Minister van Justitie Koen Geens behandelde in een nieuw wetsontwerp onder meer de bemiddelingswet. Daarmee wil hij bemiddeling, als alternatief voor een gerechtelijke procedure bij het oplossen van geschillen, een volwaardige plaats in ons rechtssysteem geven. Reden genoeg voor punt-kom om zich daar mee achter te zetten.

“Onze bemiddelaars hanteren een actieve, juridisch correcte en professioneel omkaderde bemiddeling en gaan op een efficiënte manier op zoek naar een duurzame oplossing”, zegt Jef Herman van punt-kom. “Bovendien zorgen we voor een totale ontzorging door cliënten van een helder en duidelijk afgelijnd plan te voorzien. Zo zijn ze steeds op de hoogte van de te nemen stappen.”

360 graden

Elk van de bemiddelaars bij punt-kom heeft een juridische achtergrond en een specifiek bemiddelingsdomein. “Dat is een enorm pluspunt. Daar waar het in familiale bemiddeling vooral om het ontwarren en oplossen van vaak complexe familiekwesties gaat, ligt de focus bij mede-eigendomsbemiddeling op het vinden van een snelle en accurate manier om opnieuw samen door één deur te kunnen”, aldus Jef Herman.

Verder kunnen de punt-kom-bemiddelaars rekenen op een netwerk van professionele partners om het bemiddelingsproces te ondersteunen. Dat kan gaan van schatters, immokantoren en accountants tot psychologen, therapeuten of logistieke partners. “Op die manier maken we 360°-bemiddeling in de praktijk waar. Bemiddeling is immers zoveel meer dan die ene conflictsituatie uitklaren.”