ANTWERPEN – Railport Antwerpen gaat haar activiteiten uitbreiden. Het bedrijf zal zich actief ten dienste stellen van het spoorvervoer in de haven, inclusief het intermodale containervervoer. De Antwerpse haven wil op die manier de komende jaren het aandeel van het spoorvervoer verdubbelen.

Railport Antwerpen, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de koepelfederaties Essenscia Vlaanderen en VOKA-Alfaport, werd in 2013 opgestart. Met concrete initiatieven moet het bedrijf het spoorvervoer in de haven verbeteren en stimuleren. De focus van de activiteiten lag tot nu toe vooral op het uitvoeren van studies en proefprojecten omtrent verspreid vervoer.

Jacques Vandermeiren, ceo van Havenbedrijf Antwerpen: “Het aandeel van het spoorvervoer in het havenverkeer bedraagt momenteel amper 7 procent. Om een duurzame groei van de haven te kunnen blijven garanderen, moet daar dringend verandering in komen.”

Railport krijgt nu als hoofdtaak om de verschillende spooractiviteiten in de haven te coördineren. Het bedrijf zal een brugfunctie vervullen tussen de spoorwegmaatschappijen, havenbedrijven, verladers, terminals en spoorinfrastructuurbeheerder. “We willen immers samen met Infrabel een nieuw beheermodel voor de havenspoorinfrastructuur ontwikkelen dat de flexibiliteit en efficiëntie van het spoorvervoer moet verbeteren. Ons doel is om het aandeel van het spoorvervoer in de haven van Antwerpen de komende jaren te verdubbelen.”

Nils van Vliet aangesteld als ceo

Nils van Vliet.

Op 1 juli start Nils van Vliet als ceo van Railport Antwerpen. Nils van Vliet is geen onbekende in de spoorwegsector. Hij trad in 2004 in dienst bij de eerste Belgische private spoorwegmaatschappij DLC, het huidige Crossrail Benelux. Sinds 2015 bekleedde hij daar de positie van coo en managing director.

Nils van Vliet: “De modal shift ten voordele van het spoorvervoer is een topprioriteit voor de haven van Antwerpen. Ik ben er van overtuigd dat we met Railport de push kunnen geven die nodig is om het spoorvervoer een veel belangrijkere rol te laten spelen. Ik ben zeer tevreden dat ik daar binnenkort mijn deel aan kan bijdragen.