De uitgekeerde schadebedragen als gevolg van arbeidsongevallen zijn de voorbije jaren in de haven van Antwerpen met bijna de helft gedaald. Dat blijkt uit de Havenbarometer 2017 van Vanbreda Risk & Benefits. Volgens de Antwerpse verzekeringsmakelaar en risicoconsultant ligt een sterk preventiebeleid aan de basis van deze afname.

Vanbreda Risk & Benefits heeft de financiële impact onderzocht van de arbeidsongevallen in de Antwerpse haven. Er werd een analyse gedaan op de eigen cliëntenportefeuille, die op het vlak van arbeidsongevallen meer dan 50% van de populatie van havenarbeiders vertegenwoordigt.

Dominique De Clercq, Senior Accountmanager en havenspecialist bij Vanbreda: “De belangrijkste conclusie is dat tussen 2012 en 2016 de uitgekeerde schadebedragen bij arbeidsongevallen onder de Antwerpse havenarbeiders met een daling van 42% bijna zijn gehalveerd. In 2012 bedroeg de totale schadelast nog 11,3 miljoen euro, terwijl dit in 2016 was gedaald naar 6,6 miljoen euro. En dat terwijl het aantal havenarbeiders in diezelfde periode met 9% is gestegen.”

Deze positieve evolutie is volgens Vanbreda nagenoeg volledig toe te schrijven aan de doorgedreven preventie-inspanningen die de havenbedrijven samen met Cepa (de werkgeverscentrale van de Antwerpse goederenbehandelaars) en hun verzekeringspartners doorvoeren.

Uit de Havenbarometer 2017 blijkt voorts dat de technische kostprijs van de arbeidsongevallenverzekering gedaald is van 6,34% van de totale loonmassa in 2012 naar 3,95% van de totale loonmassa in 2016.

Die zogenaamde “technische kost” is een maatstaf voor de verzekeraar bij het bepalen van de premie. Organisaties die erin slagen hun arbeidsongevallen onder controle te houden, verbeteren hun technische kost en risicoprofiel. Dat heeft op zijn beurt een positieve impact op de premies en de verzekeringsvoorwaarden.

Vanbreda Risk & Benefits heeft als Antwerpse makelaar een sterke aanwezigheid in de haven. Voor arbeidsongevallen heeft de verzekeringsmaatschappij  meer dan 50% van de totale loonmassa van de Antwerpse havenarbeiders in portefeuille.