Het Klein Schijn en het Groot Schijn, komen samen ter hoogte van het Lobroekdok aan Schijnpoort en vormen het Schijn, een zijrivier in het stroomgebied van de Schelde. Vroeger liep het Schijn door de stad en zorgde lang voor zuiver drinkwater voor de Antwerpenaars. In die tijd migreerden vissen zoals de paling nog vanuit de Schelde het Schijn op, om er kuit te schieten.

Jens Verwaerde, voorzitter van Natuurpunt Schijnvallei: “Het Schijn terug door de stad laten stromen heeft tal van voordelen, niet alleen voor de natuur.”

Paling vanuit de Schelde het Schijn op

Het Schijn met de Schelde verbinden zou goed zijn voor mens én natuur. “Als paling terug het Schijn kan op- en afzwemmen, vergroten we zijn overlevingskansen doordat er genetische uitwisseling kan bestaan tussen palingen in het Schijn en die in de Schelde”, zegt Jens Verwaerde.
“Maar het Schijn terug door de stad laten stromen heeft nog tal van voordelen, niet alleen voor de natuur”, gaat hij verder. “Water zorgt in een stad voor een belevingswaarde. Grondprijzen aan het water zijn ook altijd hoger. Water in de stad zorgt eveneens voor verkoeling en zal de wateroverlast mee helpen voorkomen, met name voor de Damwijk.”
Een Schijn-Scheldeverbinding die doorheen een aantal nieuw in te richten groengebieden stroomt, is volgens Natuurpunt Schijnvallei de beste optie.

Studie

Aanleiding voor de vernieuwde oproep van Natuurpunt is een studie die de stad bestelde over de haalbaarheid van een Schijn-Scheldeverbinding.
Jens Verwaerde: “Die studie bevestigt dat de terugkeer van het Schijn in de stad ook technisch realiseerbaar is tussen Spoor Oost, Lobroekdok, via Park Spoor Noord en het Eilandje naar de omgeving van de Royerssluis. Het debiet van het Lobroekdok, dat momenteel al volledig gesaneerd wordt, zou zo verlaagd kunnen worden en een nieuwe herinrichting krijgen met wadi-oevers, waar recreatie mogelijk wordt”
In de plannen van de ontwerpteams om de Antwerpse ring te overkappen, krijgt het Schijn een prominente plaats. “Het is dus nu het moment om deze rivier terug door de stad te laten stromen”, zegt Jens Verwaerde. “Daarmee wordt in één klap ook de hele noordelijke ringzone opgewaardeerd.”

Stad beslist

Natuurpunt vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om deze historische kans te grijpen en te kiezen voor de Schijn-Scheldeverbinding.
Op dit moment neemt het College nog kennis van de studie die op 20 april op de agenda zou komen. Frans Lauwers, kabinetschef van Schepen Rob Van de Velde die in deze materie bevoegd is en eind april de politiek verlaat, zei op 10 april tijdens een telefoongesprek met ‘Made in Antwerpen’ dat het College zich wel een aantal vragen stelt bij de praktische en financiële haalbaarheid van het verbinden van het Het Schijn met de Schelde. “Op zich is dat een interessant gegeven, maar niet zo eenvoudig te realiseren. Schepen Van de Velde heeft onlangs nog uitspraken over deze aangelegenheid gedaan. Zo kan je het Schijn niet zomaar laten afwateren, het gaat hier over dichtbevolkte stadsdelen, er moet ook rekening gehouden worden met de rechten op de eigendommen waar zo’n nieuwe waterverbinding op zou komen te liggen, enz.”

Wat het financiële aspect betreft, vernam de redactie zopas nog van een anonieme bron dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bereid zou zijn om een substantieel aandeel van de aanlegkosten van een vismigreerbare Schijn-Scheldeverbinding op zich te nemen.