Bedrijven laten zich niet graag doorlichten

screenOndernemers gaan niet graag voor de spiegel staan. Ze zien dan vaak dingen die ze liever niet zien. Dat ze alles bijeen toch maar een beperkte financiële kennis hebben bv. Toch is dit een vaststelling die de toekomst van het bedrijf in gevaar kan brengen. Het project Screening4You licht bedrijven door en duidt meteen ook de zwakke punten in de strategie aan. Bij 1000 Vlaamse gescreende ondernemingen eindigde liefst 30%…. onder het gemiddelde.

Screening4You is destijds opgezet door de Vlaamse overheid die daartoe de steun kreeg van de ondernemersorganisatie NSZ, Securex, kredietverzekeraar Atradius, de KVAVV en het bedrijfsadviesbureau Multiple Choice. Uit de bijeengewerkte cijfers blijken dan toch wel enkele alarmerende ontwikkelingen. 38 ondernemingen kregen na het onderzoek zelfs het advies mee om een doorstartplan te laten maken.

De vijf belangrijkste problemen die boven water kwamen:

* de beperkte financiële kennis van veel ondernemers. Het gaat dan om doorzicht in boekhoudkundige cijfers tot kennis van het bedrijfsbeheer en mogelijke subsidies.

* bedrijven die geconfronteerd werden met wanbetalers blijken niet over de middelen te beschikken om die schulden terug te vorderen. Wanbetalingen zijn nochthans de oorzaak van een kwart van alle faillissementen.

* de eigen (grote) financiële inbreng van de ondernemer is vaak problematisch.

* veel bedrijven vinden geen geschikt personeel.

* nogal wat ondernemers hebben helemaal geen langetermijnstrategie.