Screening4You zet het licht op rood

faillissement1Het financieel-economisch klimaat blijft erg onzeker. De conjunctuur is er nauwelijks op verbeterd. In die moeilijke omgeving gaan nog altijd onvoorstelbaar veel ondernemingen failliet. Ook in het Antwerpse. Veel bedrijfsleiders hebben onvoldoende aandacht voor het oranje knipperlicht dat vaak al lang alarmsignalen uitstuurt. De Vlaamse regering en minister-president Kris Peeters willen daaraan verhelpen en hebben met Screening4You een nieuwe tool opgezet die het licht tijdig op rood doet slaan.

In dit opzicht werden een aantal projecten rond faillissementspreventie goedgekeurd. Screening4You is uitgetekend als een nieuw samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie NSZ, de HR-dienstengroep Securex, kredietverzekeraar Atradius, sectororganisatie KVABB en bedrijfsadviesbureau Multiple Choice.

Bedoeling van Screening4You is om die elementen die de continuïteit van ondernemingen bedreigen, te detecteren en weg te werken. Ondernemingen die zich registreren via http://www.laatuwbedrijfscreenen.be/ worden in de allereerste plaats aan een ratio-analyse onderworpen.

Op basis van die analyse worden bedrijven, indien er bepaalde punten gedetecteerd worden die hen op termijn schade zullen berokkenen, uitgenodigd om de gerenommeerde Vlerick-scan in te vullen. Ook dat gebeurt on-line via de website.

Vervolgens stellen alle projectpartners op basis van die scan een gezamenlijk analyserapport op, waaruit van elke invalshoek (juridisch, financieel, sociaal & HR, strategisch…) pijnpunten en oplossingen worden voorgesteld. Die rapportering gebeurt op persoonlijke basis, tijdens één van de zittingsdagen én in aanwezigheid van experten van alle organisaties.

Bedoeling is ook om bedrijven via eerstelijnshulp naar een betere doorstart te begeleiden. Daarbij wordt telkens nagegaan of de onderneming in kwestie gebruik kan maken van verschillende, bestaande Vlaamse overheidsinstrumenten die bedoeld zijn om bedrijven te ondersteunen zoals de KMO Portefeuille, de Win/win-lening, het Preventief Bedrijfsbeleid en talloze andere maatregelen.

Screening4You stelt zich tot doel op twee jaar tijd 6.300 ondernemingen aan een ratio-analyse te onderwerpen en 1.500 ondernemingen met effectieve moeilijkheden bij te staan en te adviseren.