Slechts 1 op de 5 KMO's wil aanwerven

kmoDe KMO’s blijven heel voorzichtig en aarzelen om bijkomend personeel aan te werven. Volgens een onderzoek van het dienstenbedrijf SD Worx zou slechts één op de vijf KMO’s tegen het einde van het jaar meer werknemers in dienst nemen. Toch is dit cijfer ietsje beter dan in diezelfde periode van 2013 toen slechts 13% van de ondervraagde KMO’s extra personeel wilde aanwerven.

De KMO’s zijn dus niet langer zo vreselijk pessimistisch als voor kort. Wie ook enig beterschap kan lezen in de vaststelling dat liefst 66% van de ondervraagde ondernemingen het personeelsbestand op hetzelfde niveau denkt te kunnen houden mag hopen op een conjunctuurverbetering.

De analisten van SD Worx blijven evenwel terughoudend. “In 2011 gaf nog 26% van de KMO’s aan dat ze meer mensen zouden nodig hebben. Zo positief zitten we dus nog niet.”

Merkwaardig: er zijn geen opmerkelijke regionale verschillen meer. Wallonië is niet langer pessimistisch, merkt SD Worx aan. En nog: de Limburgers blijven wel heel voorzichtig.