De buurt tussen het Antwerps sportpaleis en de Deurnebrug, beter bekend als de ‘Azijnbrug’  wordt grondig aangepakt. Tientallen leegstaande huizen worden afgebroken om plaats te maken voor moderne appartementen.  

De afbraakwerken van de tientallen leegstaande panden zijn al begonnen. De sociale nieuwbouwappartementen komen op een terrein van 6000 m2, bijna één voetbalveld groot. Het bouwproject krijgt de naam “Azijn”. Naast 61 nieuwe appartementen op de hoek van de Merksemsesteenweg, de Van Cortbeemdenlei en de Tweemontstraat in Deurne, komt er een ondergrondse parking en meer dan 230 fietsenstallingen. Het project is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), projectontwikkelaar Timeless Developers en huisvestingsmaatschappij ABC. 

Nieuw sociaal woonproject moet snelle bevolkingsaangroei opvangen

Bedoeling is dat de appartementen beheerd en verhuurd zullen worden door de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. Daar is nood aan, want het aantal inwoners in Deurne nam de laatste tien jaar alleen maar toe, zo blijkt uit de officiële statistieken van stad Antwerpen. Vandaag telt Deurne 78.747 inwoners, amper tien jaar geleden waren er dat 70.383.

“Deze wijk heeft nood heeft aan een grondige heropwaardering” zegt Antwerps schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde. “Met Azijn maken we daar nu werk van. We gaan zorgen dat hier een frisse wind kan waaien. Niet alleen door betaalbare woningen aan te bieden, maar ook door de verloedering van de buurt aan te pakken.”