Mobiliteit blijft het hoofdpijndossier van de Vlaamse overheid. En niet alleen van de Vlaamse overheid. Iedereen die op een of andere manier een speler is in de Vlaamse economie heeft het probleem bovenaan zijn prioriteitenlijst staan. Zo ook de woningbouwmaatschappijen. Want minder auto’s betekent bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen die moeten worden gepland in nieuwe projecten. Mobiliteit delen kan dan een deel van de oplossing zijn.

Vorige maandag ondertekenden de Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein met organisaties zoals Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift, de eerste Groene Economie Convenant of Green Deal in Vlaanderen. De initiatiefnemers van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit konden tientallen partijen ervan overtuigen om werk te maken van gedeelde mobiliteit. Bedoeling is om tegen de magische datum 2020 het aantal autodelers en carpoolers aanzienlijk te doen stijgen. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning (Antwerpen) en DE ARK (Turnhout) ondertekenden mee de Green Deal.

Beide woonmaatschappijen zullen nagaan hoe autodelen kan worden geïntegreerd in woonprojecten. Autodelen zorgt immers voor minder auto’s en dus minder nood aan parkeerplaatsen. Zo komt er meer plaats voor een ander, duurzamer gebruik van de schaarse ruimte. Ze zullen hun huurders ook informeren en motiveren om deel te nemen aan autodeelprojecten.