In het kader van Antwerp Diamond Capital since 1447 organiseren de diamantsector en de stad Antwerpen allerhande evenementen in het teken van diamant. Encora, het centrum voor volwassenenonderwijs in Antwerpen, in samenwerking met de diamantpartners brengt een laagdrempelige proefproject basisopleiding tot diamantslijper van 3 oktober tot 10 november 2017.

Duurzame opleidingen voor diamantbewerking

84% van alle ruwe en 50% van alle geslepen diamanten wereldwijd worden verhandeld via Antwerpen. De meerderheid van de diamanten wordt  vandaag in India geslepen, maar de speciale en meest exclusieve ‘steentjes’ komen nog steeds naar Antwerpen dat gekend is voor zijn uitmuntend vakmanschap, kennis en expertise ter zake.
In 2014 hernieuwde de Stad Antwerpen, het AWDC, het Fonds voor de Diamantnijverheid en het Stedelijk Onderwijs hun samenwerkingsovereenkomst. Alle partners engageren zich op die manier om opleidingen beter af te stemmen op de reële arbeidssituatie. AWDC en het Fonds voor de diamantnijverheid maken bijvoorbeeld elk jaar middelen vrij om duurzame opleidingen voor diamantbewerking mogelijk te maken via een samenwerking met het Stedelijk Onderwijs.

Proefproject basisopleiding tot diamantslijper

Antwerpen is de enige plek in Europa waar diamantbewerking in het reguliere (gesubsidieerde) onderwijs wordt aangeboden. De opleiding diamantbewerking is een gevestigde waarde in het secundair technisch – en beroepsonderwijs. De instap voor volwassenen was tot op heden enkel mogelijk via de commerciële cursussen van HRD Antwerp.

Het proefproject basisopleiding tot diamantslijper is erop gericht de basiscompetenties van een diamantslijper aan te leren. Diamant graders, gemmologen en sorteerders over heel de wereld nemen deel aan het internationaal lessenprogramma. Dit proefproject is een unieke opportuniteit voor de deelnemers om een inleidende cursus te volgen op topniveau.

Om deze cursus toegankelijk te maken is CVO Encora een samenwerking aangegaan met AWDC, het Fonds voor de diamantnijverheid, HRD Antwerp en de Stad Antwerpen. De cursisten ondergingen een screening waar gepeild werd naar hun motivatie en basiscompetenties. Daarnaast dienen de cursisten werkzoekende te zijn en de intentie hebben om in de diamantsector te werken.