Stad Antwerpen, Vlaanderen en het onderzoeksinstituut imec willen van Antwerpen een proeftuin voor slimme technologieën te maken. Het experiment, Living Lab genoemd zal bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samenbrengen. De Vlaamse regering zal via imec jaarlijks 4 miljoen investeren in het City of Things project. Living Lab zal hier een plaats in vinden.

City of Things is een samenwerking van stad Antwerpen, Vlaanderen en imec. Het is gevestigd in StartupVillage in de Lange Gasthuisstraat waar imec nu al zijn startupwerking voor Antwerpen heeft gehuisvest. (zie ook Made in Antwerpen van 3 juli 2016).

Binnen City of Things wordt een fijnmazig netwerk van slimme sensoren in Antwerpse gebouwen, straten, pleinen en objecten uitgebouwd. Via dat netwerk worden Antwerpenaars en bedrijven binnenkort verbonden met  allerlei innovatieve toepassingen. Op die manier kunnen de stad en bedrijven data verzamelen die gebruikt kunnen worden voor de uitbouw van innovatieve en slimme oplossingen.

“Antwerpen wordt een Living Lab en technologie lab waarin iedereen kan meehelpen aan een duurzame en toekomstgerichte samenleving,” zegt Luc Van den hove, CEO van imec.

Vandaag zijn al enkele projecten operationeel. Zo meten de bestelwagens van Bpost via een sensor de luchtkwaliteit, wat data geeft die nuttig gebruikt kunnen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een ander project wordt uitgevoerd met het bedrijf REstore. Hier wordt energieverbruik in real time gemeten en wordt er voor gezorgd dat de pieken in het verbruik worden afgevlakt. Dit moet leiden tot een efficiëntere en goedkopere energieproductie.

Stad Antwerpen wil in de periode 2017-2019 650.000 euro investeren in het Living Lab- project.