Aanbestedingen: Stad en provincie Antwerpen zoeken consultants, auditors

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Raamcontract voor het uitvoeren van auditopdrachten Stad Antwerpen Meer info
Haalbaarheidsstudie nieuwe morfologie ontginnigsgebied Boom-Rumst. Provincie Antwerpen Meer info
Consultancy opdracht Prezone Stad Antwerpen Meer info
Aanstellen externe projectbegeleider voor energie-gerelateerde groepsaankopen

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Overheidsopdrachten Meer info
Milieucoördinator Stortplaatsdeskundige Departement Mobiliteit En Openbare Werken Meer info

Veel succes!