Duffel – Werner De Vos heeft voor zijn bedrijf een Latijnse naam gekozen die de objectieven weergeeft: Cogitandus. Dat staat voor ‘wat moet worden overwogen’ of ‘waar moet over nagedacht worden’. 

“Het is mijn bekommernis om bedrijfsprocessen continu te verbeteren op vlak van veiligheid-, kwaliteit- en milieuprestaties door te leren uit wat er werkelijk op de werkvloer gebeurt”, zegt de kersverse zaakvoerder.

Waar moeten bedrijven over nadenken?

Mensen maken nu eenmaal fouten, wat kan resulteren in ongevallen of kwaliteitsproblemen.
Werner De Vos: “Maar veel organisaties verwachten van hun medewerkers dat ze geen ongevallen of incidenten veroorzaken. Door af te stappen van de doelstelling ‘nul incidenten of afwijkingen’, en de mens niet langer als perfect te beschouwen, kunnen we bepalen hoe een organisatie zich tegen de gevolgen van ongevallen of kwaliteitsproblemen kan beschermen.”

Wat doet Cogitandus precies?

In bepaalde sectoren moeten bedrijven over één of meerdere ISO-, OHSAS-, of VCA-certificaten beschikken, want zonder geldige certificaten kunnen ze geen opdrachten genereren. Het behalen en behouden van dergelijke certificaten gaat vaak gepaard met heel wat inspanningen zonder meerwaarde.

Cogitandus geeft opleiding aan het (lijn)management over hoe je het principe van continu verbeteren écht kan invoeren en toepassen. “Dit doet we door de organisatie anders te leren kijken naar falen en door de definitie van veilig of kwaliteitsvol werk te wijzigen”, zegt De Vos.  

Ook coaching van medewerkers op de vloer hoort er bij. Door de juiste vragen aan de uitvoerenden te stellen wordt een bepaald verbeterprobleem aangepakt. “We zoeken niet naar een schuldige, maar gaan na hoe de organisatie het falen heeft kunnen laten gebeuren. Trouwens, we focussen in onze aanpak niet alleen op wat fout is gegaan, maar ook op processen die wel het beoogde resultaat opleverden én waar de uitvoering afweek van wat vooropgesteld was. Zo zijn ISO- en VCA-certificaten niet langer alleen een decoratie aan de muur, maar worden ze een middel tot het leveren van betere en efficiëntere prestaties”, gaat Werner verder.

Wie is Werner De Vos?

Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde-Elektrotechniek (VUB) van opleiding, deed Werner gedurende meer dan 25 jaar als manager op groepsniveau in diverse industrieën ervaring op in veiligheid, kwaliteit en milieu. Van het uittekenen van de strategie over het coachen van internationale teams bij de implementatie op de werkvloer tot het invoeren en auditen van ISO/OHSAS & VCA-managementsystemen en het realiseren van continue verbetering.

Meer startersinfo vind je hier