SmartNinja, de nieuwe privé-school in Antwerpen om programmeurs op te leiden, is een franchise die werd gestart in Slovenië in 2015 en daar al verschillende startupnominaties in de wacht sleepte. Ondertussen zijn er scholen in 10 landen in Europa: Slovenië, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Letland, Portugal, Slovakije, Spanje, Denemarken en nu dus ook bij ons.

Jef Van Gool, ceo van Sherlock die onlangs nog Activate.me, het grootste online coachingplatform in Vlaanderen dat volledig rond activering van talenten draait, overnam: “Ik ben ervan overtuigd dat zelfontwikkeling een basisbehoefte is. Ik had nog maar net Activate.me overgenomen, toen ik de aanvraag kreeg vanuit Slovenië om SmartNinja in België op te starten. SmartNinja sluit perfect aan bij Sherlock en Activate.me zodat ik die vraag niet links kon laten liggen.”

Geen voorkennis vereist, enkel aanleg

Als online marketeer weet Jef Van Gool hoe belangrijk programmeertalent is: “Sales en marketing is meer en meer technisch en programmeren is een belangrijk talent om jezelf onmisbaar te maken op de arbeidsmarkt. Ik kan me terugvinden in de missie van SmartNinja – wereldwijd toonaangevend worden op gebied van programmeeropleidingen – en de didactische methode – een mix van online en in de klas. Dat heeft mij ertoe aangezet om SmartNinja te lanceren, want er zijn tot nu toe geen gelijkaardige initiatieven in België.”

Op 1 april gaat SmartNinja België van start met een basiscursus webdevelopment 1. Er is plaats voor een 10-tal personen. De lessen vinden plaats in Fosbury & Sons in Antwerpen. Op 15 maart om 19u vindt er een infosessie plaats.

Omdat het over een basiscursus gaat, is er geen voorkennis vereist, enkel aanleg.
Jef Van Gool: “Onze doelgroep zijn mensen die zich willen omscholen tot programmeur. Zij kunnen tot drie cursussen toe volgen: webdevelopment 1 en 2, en databases. Maar de cursus is ook geschikt voor managers die veel in contact komen met programmeurs. Zo krijgen ze inzicht in hoe programmeurs denken om vervolgens beter met hen te kunnen communiceren.”

SmartNinja: praktijkgericht 

“Er zijn heel wat online opleidingen, maar dat is niet hetzelfde. Ons objectief is om in België de zo gezochte IT-profielen te kunnen leveren die nodig zijn om ons land in de technologische wedloop concurrentieel te houden”, zegt Jef Van Gool. Hij wil dan ook de beste studenten koppelen aan leuke bedrijven. 
Smartninja maakt een mix tussen online en klassikale lessen. De opleiding webdevelopment 1 loopt over 12 weken, in het totaal 24 lessen. Twee lessen per week van telkens 90 minuten. De cursist moet ook thuis oefeningen maken.
Het leslokaal staat open om ‘leraarloos’ samen te werken. De cursisten kunnen onderling afspreken op dagen dat er geen lessen zijn en naar SmartNinja komen om gezamenlijk aan opdrachten te werken. Er is ook een online forum via hetwelk cursisten altijd vragen kunnen stellen aan de lesgever.

“Afgestudeerden ontvangen het diploma van Smartninja. We hebben onze erkenning als opleidingsinstituut bij de Vlaamse overheid aangevraagd. Dan kunnen kandidaten met loopbaancheques deelnemen. Bedrijven en zelfstandigen kunnen gebruik maken van de KMO Portefeuille. In een verdere fase zal SmartNinja nog in extra opleidingen voorzien, o.m. een cursus ‘robots programmeren’ en ‘leren hacken’ en een coding weekend”, besluit Jef Van Gool.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief via www.smartninja.be
Meer starters in
onze startersrubriek.