De Statieleipoort aan de Noordersingel in Borgerhout wordt een fiets- en voetgangerspoort. Het ontwerp daarvoor is definitief goedgekeurd. De poort wordt afgesloten voor autoverkeer.  Qua aanleg worden de Statieleipoort en de Turnhoutsepoort op mekaar afgestemd om de samenhang tussen beide poorten te benadrukken. 

Een eind maken aan de ‘verrommeling’

De stad en het Vlaams gewest willen een eind maken aan de ‘verrommeling’ van het stuk singel tussen de twee poorten. De poorten zijn immers een belangrijk visitekaartje voor wie Antwerpen vanuit het oosten binnenkomt.  Zo zal ook de voorgevel van de Turnhoutsebaan worden gereinigd en worden de reclamepanelen verwijderd. De Statieleipoort wordt afgesloten voor autoverkeer om haar nieuwe functie als fiets- en voetgangerspoort ten volle te kunnen waarmaken.

“Met dit project realiseren we het beginpunt van de tweede, de oostelijke, rode loper door de stad” zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “De nieuwe IJzerlaanfietsbrug wordt het startpunt van de eerste rode loper vanuit het noorden, die de fietser via de Samberstraat, Park Spoor Noord en de Lange Dijkstraat naar het stadscentrum brengt.”

De Statieleipoort is de enige spoorwegonderdoorgang in de strook tussen de Plantin en Moretuslei en Schijnpoort die volledig vernieuwd is in de jaren 80 van de vorige eeuw. De betonnen constructie is van een heel andere makelij dan de historische onderdoorgangen van eind 19de en begin 20ste eeuw. Het nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de poort visueel beter aansluit op de andere poorten zodat er een harmonisch en samenhangend totaalbeeld ontstaat. RE-ST Architecten zorgde voor het ontwerp. De werken starten begin 2018.