Antwerpen – Voor haar boek ‘Baanbrekers. Kracht uit afkomst’, dat onlangs verscheen bij Uitgeverij Houtekiet, zocht Güler Turan twaalf ondernemers met buitenlandse roots op die in Vlaanderen met succes een bedrijf leiden of een eigen business uit de grond hebben gestampt.

Güler Turan: “Ondernemen is geen zaak van geslacht of huidskleur, maar van passie, inzet en talent. Voor deze ondernemers is diversiteit geen last, maar een kracht. Zij zijn de baanbrekers.”

Gespecialiseerd in ondernemingsrecht was Turan de eerste advocate van Turkse afkomst aan de Balie van Antwerpen en had ze twaalf jaar een eigen kantoor. Sinds 2006 zetelt ze voor sp.a in de Antwerpse gemeenteraad. In 2009 werd ze Vlaams Parlementslid en een jaar later ook senator. Ze is lid van de Commissie Werk en Economie in het Vlaams Parlement. Je kunt dus wel stellen dat Güler Turan het ideale profiel heeft om een boek over ondernemers met een migratieachtergrond te schrijven.

Turan wil aandacht schenken aan een groep ondernemers die actief bijdraagt aan onze economie en onze samenleving,  maar misschien nog niet genoeg erkenning krijgt. Hoewel die ondernemers rolmodellen kunnen zijn die de stereotypen doorbreken en nieuwe generaties kunnen inspireren. “Als je aspirant-ondernemers met een migratieachtergrond helpt ondernemen, heeft iedereen daar baat bij. Dat bewijzen deze twaalf baanbrekers”, zegt de auteur.

Barrières waar ondernemers met een migratieachtergrond mee te kampen hebben zijn o.m. het vaak ontbreken van een professioneel netwerk waarin ze zich thuis voelen, te weinig onderlegd zijn in communicatie- en onderhandelingstechnieken om gesprekken over financiering aan te gaan, de soms moeilijke homologatieprocedures om buitenlandse diploma’s te erkennen.