Sinds 1 februari is de tax shelter voor investeringen in jonge bedrijven via erkende crowdfunding platformen in werking. De Vlaamse overheid wil hiermee investeringen in jonge ondernemingen aanmoedigen. Wat houdt die tax shelter in?

Eerst en vooral maakt men het verschil tussen aandelen en obligaties.
Een particulier die participeert in het kapitaal van een startende onderneming via aandelen kan zo 30% (in geval van kmo’s) tot 45% (in geval van micro- ondernemingen) van zijn investering in mindering brengen van de personenbelasting.
Heel wat bedrijven die aandelen uitgeven op die crowdfunding platformen zijn start-ups en scale-ups die onder de definitie van ‘micro-onderneming’ vallen.
Minstens twee van de drie volgende criteria dienen vervuld te zijn (op geconsolideerde basis):  jaargemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 werknemers; jaaromzet exclusief btw van maximaal € 700.000 en een balanstotaal van maximaal € 350.000.

Onder deze interessante fiscale maatregel kan men als particulier tot 100.000 EUR per jaar fiscaal aftrekbaar investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscale voordeel bedraagt 30%. Men is wel verplicht deze aandelen minimum 4 jaar in portefeuille te houden, zo niet wordt het voordeel pro-rata teruggevorderd.
Een onderneming kan tot maximum 250.000 EUR ophalen tijdens haar bestaan.

In geval van obligaties of leningen zal de investeerder kunnen genieten van een vrijstelling van 30% roerende voorheffing die normaliter wordt geheven op de interesten die zo’n investering teweegbrengt en dit tot een eerste interestenschijf van 15.000 EUR per jaar. Ook hier moet de lening een minimale looptijd van 4 jaar hebben, moet ze worden uitgegeven door een start-up die jonger is dan 4 jaar en mag ze niet worden aangewend ter herfinanciering.

De tax shelter is geldig voor investeringen in crowdfunding via erkende platformen. De lijst met erkende crowdfunding platformen zal de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) weldra beschikbaar stellen via zijn website.