Antwerpen – TINC, de Antwerpse infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, kondigde eind december aan te investeren in Réseau Eqso, een groeiend netwerk van gespecialiseerde residenties dat levenslange woonzorg verstrekt aan personen met bijzondere noden op 24 locaties in Wallonië, Brussel en Frankrijk. 

Manu Vandenbulcke, ceo TINC: “Dit is de eerste investering van TINC in de zorgsector. TINC ziet zich als een partner die op flexibele wijze kan bijdragen tot een veranderend zorglandschap, met een focus op de bijzondere infrastructuurnoden van deze kapitaalintensieve sector. Deze nieuwe investering is een mooie gelegenheid om de investeringsportefeuille van TINC verder te diversifiëren.”

Zorgcentra voor personen met een breedspectrum aan mentale beperkingen

De zorgcentra van Réseau Eqso bieden een antwoord op een zeer specifieke vraag naar levenslange zorg, in een sector die gekenmerkt wordt door een structureel tekort aan gespecialiseerde opvang en zorg. De bewoners kunnen verblijven in éénpersoonsappartementen of grotere wooneenheden, afhankelijk van hun autonomie. De ambitie is om de bewoners te integreren in de lokale gemeenschap, hen goede banden te laten onderhouden met familie en vrienden en een kwalitatieve zorg te verzekeren.

De investering door TINC zal Réseau Eqso in staat stellen om de nodige en gepaste infrastructuur in stand te houden en te ontwikkelen, meer medewerkers aan te werven en te vormen in een sector waar kwaliteit en professionalisme van uitzonderlijk belang zijn.

Goedkeuring transactie in Q1 van 2018 verwacht

TINC verwerft, samen met het niet-genoteerde investeringsfonds DG Infra Yield, een meerderheidsparticipatie in de vastgoedportefeuille van residenties en een minderheidsparticipatie in de aanverwante zorgactiviteit, en stelt financiële middelen ter beschikking voor de verdere ontwikkeling van het netwerk. Het rendement van de investering is zo goed als verzekerd omwille van het langdurig karakter van de verstrekte zorg en financiële bijdragen vanwege overheden.

De totale investering door TINC bedraagt ca. 15% van de meest recent gepubliceerde marktwaarde van de investeringsportefeuille, met inbegrip van de bijkomende investering in het publiek-private samenwerkingsverband voor de realisatie van de nieuwe snelweg A11 tussen Knokke en Zeebrugge, (zie artikel Made in Antwerpen van 3 juli). 
De transactie is voorwaardelijk aan goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. De definitieve afronding wordt verwacht in de loop van het eerste kwartaal van 2018.
TINC heeft momenteel een portefeuille van 17 participaties in diverse infrastructuurwerken in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille genereert kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen van het dividendbeleid. TINC heeft een kredietlijn ten belope van € 60 miljoen die de aangegane  investeringsengagementen in bedrijven als toekomstige contractuele verbintenissen kan dekken.