Antwerpen – In de afgelopen jaren maakte de Franse oliegigant Total zijn activiteiten efficiënter door de raffinage en de petrochemische activiteiten samen te voegen. Dit is ook het geval in Antwerpen dat zo het grootste Total platform in Europa en het derde grootste van het continent is. In een interview met De Tijd van 1 december vertelt Patrick Pouyanné, CEO van Total die recent naar Antwerpen kwam, dat de verwachtingen voor de Antwerpse site dan ook hoog liggen. 

De totaalinvestering van 1,1 miljard euro werd vanuit performantie oogpunt gedaan, maar heeft geen nieuwe banen tot gevolg op de Antwerpse site waar reeds 1 700 mensen zijn tewerkgesteld.

De investering is tweeledig. De raffinaderij zal door de nieuwe installatie minder zware scheepvaartbrandstof produceren en tegelijk worden er meer propere scheepsbrandstof en andere brandstoffen geproduceerd die beantwoorden aan de strengere milieuregels. Ook werd geïnvesteerd om de stoomkrakers flexibeler te maken. Daardoor kunnen overschotten van de raffinaderij gebruikt worden in de petrochemische fabrieken. En ook kunnen de petrochemische installaties nu draaien op ethaan, een gasproduct dat per schip wordt aangevoerd vanuit Noorwegen, en goedkoper is dan het olieproduct nafta.

Conclusie: door de investering kan de raffinaderij nu goedkopere grondstoffen gebruiken en meer producten leveren die beter in de markt liggen. Volgens de Franse topman moet de 1,1 miljard euro op zes of zeven jaar terugverdiend zijn. Nu de investeringsplannen afgerond zijn, moet de focus bij Total Antwerpen weer op de dagelijkse operaties gericht zijn, om die zo efficiënt mogelijk uit te voeren.