Trailerparking moet tijdverlies door files inperken

parking11 transportbedrijven starten samen met het VIM, het Vlaams Instituut voor Mobiliteit een proefproject op met een gemeenschappelijke trailerparking. Op de parking in de Antwerpse haven zullen de transporteurs hun al dan niet geladen trailers achterlaten als ze in een file dreigen terecht te komen. Het proefproject duurt 12 maanden en moet aantonen in welke mate dergelijke trailerparkings kunnen bijdragen tot het inperken van voertuigverliesuren binnen de transportsector.

Jaarlijks verliest een transportbedrijf gemiddeld 335 uren per trekker omdat vrachtwagens vast staan in de file. De files bevinden zich op de gekende punten op het wegennet maar ook in wachtrijen bij verladers, ontvangers of terminals. Met een economische waarde van 50 euro per uur, betekent dit een verlies van 16.750 euro per trekker per jaar. De sector is dan ook op zoek naar oplossingen. Samen met het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) wordt er bekeken welke bedrijfseconomische meerwaarde gemeenschappelijke trailerparkings kunnen bieden.

“Een gemeenschappelijke trailerparking is een bewaakte parking, gelegen langs een filegevoelig traject”, legt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM uit. “Geladen of lege trailers of chassis kunnen er tijdelijk gestald worden zodat flexibel omgesprongen kan worden met laad- en lostijden, congestie en wachtrijen. Zo kunnen een pak verliesuren vermeden worden.”

De trailerparking is gelegen in de Ordamstraat in de Antwerpse haven, een gebied waarrond transportbedrijven dagelijks hinder ondervinden van files en waar heel wat wachttijden bij verladers en terminals zich voordoen.

“We willen de wegvervoerder de mogelijkheid bieden om zijn transport te optimaliseren. Niet alleen wordt er bespaard door het verminderen van de verliesuren door files, ook onnodige lege ritten kunnen opgevangen worden door samen te werken met andere bedrijven. Bovendien stelt dit de transportbedrijven in staat om proactief in te spelen op de kilometerheffing die in april 2016 wordt ingevoerd”, voegt Valgaeren toe.

Het proefproject “gemeenschappelijke trailerparkings” bouwt verder op de resultaten van een onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg in het kader van het Europese project “Grenzeloze Logistiek”. Dit onderzoek resulteerde in een Masterplan dat beschrijft hoe een gemeenschappelijke trailerparking er kan uitzien en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden.

Dit proefproject kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het IWT, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Meer informatie op http://www.vim.be/projecten/gemeenschappelijke-trailerparkings

De bedrijven die deelnemen aan het project:

Alders Internationaal Transport
Alders Bulk Logistics Transport
Gheys
Handico Trucking
Kiko Trans
Ldh-Trans
Multimodal Transport Logistics
Transport Sschrauwen
Smeetrans
Speltincx Transport
Goosssens
Vintra
Group Joosen
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
POM Limburg
SAVA
VVL Febetra
VUB-MOBI

Het VIM realiseert mobiliteitsoplossingen die het verkeer van personen en goederen in Vlaanderen duurzamer maken. Innovatie en rendement staan hierbij centraal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen met hun projectideeën bij het VIM terecht voor financiële middelen, expertise en contacten.