Rector Herman Van Goethem van de UAntwerpen, pleit voor één ziekenhuisnetwerk in de regio Antwerpen. “Op dit moment tekenen er zich twee netwerken af en dat is niet goed”, vindt Van Goethem, die ook voorzitter is van het UZA.

Nu zijn er in de Antwerpse regio nog drie ziekenhuisgroepen:  er is Gasthuiszusters Antwerpen (GZA), met onder andere het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk, daarnaast is er het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA), met ziekenhuizen als het Middelheim en het Stuivenbergziekenhuis, en ten slotte is er het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in Edegem, dat een ziekenhuisgroepering vormt met ziekenhuizen als Monica en Klina en dat verbonden is aan de Universiteit Antwerpen.

De twee groepen GZA en ZNA zijn nu aan het onderhandelen over een fusie. Maar twéé netwerken is geen goede zaak, vindt rector Herman Van Goethem. Een eengemaakt netwerk zou daarentegen een goede zaak zijn voor iedereen, niet in het minst voor de patiënten.

Nadenken over samenwerking tussen universitair ziekenhuis en de andere

Tegelijk moet het UZA haar rol als universitair ziekenhuis kunnen blijven vervullen, zegt Van Goethem. “We moeten ons dan afvragen
hoe we een universitair ziekenhuis, met excellente klinische expertise maar waar bovendien fors geïnvesteerd wordt in onderzoek en infrastructuur, kunnen laten functioneren samen met de andere ziekenhuizen, die ook uitstekende expertise aanbieden” aldus Van Goethem. “De UAntwerpen heeft daar een beredeneerde visie over uitgetekend en ik denk dat we als universiteit een beweging in gang kunnen zetten.”

 

Of zo’n eengemaakt ziekenhuisnetwerk er komt, is nog niet zeker. Maar volgens Herman Van Goethem zal het allicht een project van jaren worden. De Raad van Bestuur van UZA heeft alvast een nota opgesteld waarrond eventuele gesprekken kunnen beginnen.