Het prijskaartje dat aan een uitbreiding van de Antwerpse haven hangt zal, naargelang het scenario, tussen de 900 miljoen en 1 miljard euro liggen.

Dat werd gezegd op een toelichting over de mogelijke scenario’s tot havenuitbreiding. De Vlaamse regering moet later dit jaar beslissen welk scenario wordt uitgekozen. 

De Antwerpse haven zit in een groeimodus. Om die groei te kunnen opvangen zijn nu acht scenario’s uitgewerkt. In drie daarvan speelt het Saeftignhedok een rol. Uiteindelijk moet er één worden gekozen. De bouw van dit nieuwe dok op de linkerscheldeoever lokt heel wat controverse uit. Tot op heden is de knoop of dit dok er ook effectief komt nog niet doorgehakt.

In 2016 werden in Antwerpen 10 miljoen teu (twintigvoetsequivalente containers) behandeld. De Vlaamse overheid wil de havencapaciteit met zowat 7 miljoen teu extra uitbreiden. Voor een gemiddeld groeiscenario voorziet men voor het eigen land baten van 0,26 euro tot 2,34 euro per geïnvesteerde euro. De scenario’s met een Saeftinghedok scoren veeleer gemiddeld, met hogere opbrengsten voor scenario’s met aanpassingen aan terminals die nu in de Schelde liggen.

Mobiliteit is hoofdprobleem

Een van de belangrijkste problemen die moeten worden opgelost is de mobiliteit. De haven wordt geplaagd door congestie. Uitbreiding van de havencapaciteit mag die congestie niet nog verergeren. Daarom wordt ingezet op vervoer vanuit de haven per spoor en per binnenschip.

In de diverse scenario’s worden ook de effecten op omwonenden, de landbouw en de stroming op de Schelde nagegaan. Nog voor de zomer verwacht de projectgroep een ontwerp-voorkeursscenario, dat dan verder wordt uitgewerkt.